Utendørs trevirke med uendelige muligheter

Gamle trær har røtter som stikker dypt.
Slik er det med oss, også.

Vi i Alvdal Skurlag har spesialisert oss på trevirke av furu og gran til utvendig bruk. Våre viktigste produktområder er kledning, terrassebord og tretak. Vi er fleksible, og tilbyr spesialproduksjon til dem som har spesielle ønsker og krav til utforming og farger.

På denne siden finner du inspirasjon, dokumentasjon og forklaringer på hvor og hvordan våre ulike kvalitetsprodukter kan og bør anvendes.

Se kart for levering
Royal-impregnering gir lang levetid og mindre behov for vedlikehold.
Royal-impregnering gir lang levetid og mindre behov for vedlikehold.

Alvdal Royal

Alvdal Royal er navnet på vårt trevirke som har gjennomgått en såkalt premium tre-trinns-behandling, som enkelt forklart beskytter treverket gjennom impregnering, og samtidig gir kledningen eller terrassebordene en transparent farge, slik at du fortsatt ser trestrukturen.
Prosjekter med Alvdal Royal
Royal-behandlingen

Royal-behandlingen

Her får du innsikt i den grundige prosessen som omfatter impregnering, oljebehandling og tørke av trevirke. Resultatet er et naturlig impregnert trevirke med lang levetid og mindre behov for vedlikehold.

Royal-fargene

Fargene som kokes inn i tre vil kunne ha små variasjoner fra batch til batch. Fargene lever med treet og utvikler seg også ettersom tiden går. På sikt vil du få et levende fargespill på kledningen, taket eller terrassen.
  • Klar
  • Fjellgrå
  • Oker
  • Rød
  • Brun
  • Sort
Se hvordan fargene utvikler seg over tid
Branntrygghet med royal kledning

Branntrygghet med royal kledning


Våren 2021 ble det skrevet og snakket mye om Royal behandlingen og brannsikkerhet. Mye har vært preget av manglende kunnskap og misforståelser. Royal har alltid vært et trygt og sikkert valg.


For å rydde enhver tvil av veien, fikk vi RISE Fire Research i Trondheim til å teste branntekniske egenskaper ved royalbehandlet trevirke, og sammenligne dette med ubehandlede og ferdig malte kledninger. Resultatet av testene ble analysert hos SINTEF, med hovedfokus på person- og verdisikring i ulike bygningstyper. SINTEFs metodikk har støtte fra alle bransjeforeningene, og er bygget på beste tilgjengelige kunnskap og fakta. Boligprodusentenes forening brukte disse resultatene til å lage det digitale verktøyet «Branntrygg», der man enkelt kan få en vurdering av om et byggverk har tilfredsstillende nivå av brannsikkerhet.

Følg linken og les artikkelen på Boligprodusentenes Forenings nettside.


Royal kledning - oppdatert informasjon

Kvalitet, innovasjon og bærekraft

Kvalitet, innovasjon og bærekraft

Vi er stolte av hva vi gjør og måten vi gjør det på. Bærekraft ligger i genene våre, og sammen med klok forvaltning har det bragt oss dit vi er i dag.

Malmfuru er kjerneved mettet med harpiks, og dermed ferdig impregnert fra naturens side.

Miljøvennlig med malmfuru
100 % naturlig. Ubehandlet malmfuru gir en vakker, værgrå fasade over tid.
100 % naturlig. Ubehandlet malmfuru gir en vakker, værgrå fasade over tid.
Valget som varer i generasjoner

Valget som varer i generasjoner

Vi vet at det å velge materialer kan være en tidkrevende prosess. Vi har derfor samlet bilder fra ulike prosjekter hvor våre materialer har vært brukt. Forhåpentligvis kan disse være til inspirasjon, og hjelpe deg med å finne ut hva som passer til akkurat ditt prosjekt.

Oversikt over våre ulike behandlingsmetoder

Følger du trender eller tenker du fremover?

Trevirke er et naturlig produkt, som før eller siden vil vende tilbake til naturen. Levetiden kan være kort hvis du anvender feil kvalitet - eller for den saks skyld; riktig kvalitet feil. I tillegg til utseendet, er det derfor viktig å tenke på holdbarhet og vedlikehold ved valg av behandling.

Her kan du lese mer om hva de ulike behandlingene betyr for utseendet, holdbarheten og miljøet.

VÅRE BEHANDLINGSTYPER
Les kjapt

Alvdal Royal

– Et varig og godt resultat for generasjoner.


Her kan du få innsikt i den grundige prosessen som omfatter impregnering, oljebehandling og tørke av trevirket. Resultatet er et naturlig impregnert trevirke med lang levetid og mindre behov for vedlikehold.


Selv om denne metoden er relativt nyutviklet, bygger den i prinsippet på gammel kunnskap. Linolje, som for hundre år siden var en foretrukket base i maling, er en viktig del av hemmeligheten.

Les kjapt

Malmfuru

– Impregnert fra naturens side


Når et furutre når en alder på ca. 40 år, trenger ikke stammen lenger de innerste vedcellene til å transportere næring og vann. Disse fylles da med kvae og harpiks, som gjennomtrenger kjerneveden og hindrer at treet råtner på rot.


Trevirket blir dermed naturlig impregnert. Det er en egenskap som vi i Norge har utnyttet i tusenvis av år. Vi har reisverk av malmfuru som har stått i mer enn 1 100 år i de eldste stavkirkene.


På Kvikne kirke har for eksempel en stor del av takspona ligget utsatt for vær og vind siden 1652, da taket opprinnelig ble lagt. Hemmeligheten er malmfuru med tette årringer som står i veden.

Les kjapt

CU-impregnering

Impregnering er en behandlingsprosess for å gjøre ulike materialer, som for eksempel trevirke, motstandsdyktige mot inntrengning av vann og fuktighet. Det finnes ulike metoder for impregnering.


Trevirke impregneres for at det ikke skal trekke til seg vann, og på den måten forårsake råte. Av miljøhensyn benyttes det i dag andre metoder enn det som var vanlig tidligere.

Les kjapt

Grunning og mellomstrøk

Det er mange fordeler ved å velge grunnet kledning til huset eller hytta. Ikke bare sparer du arbeid, men kledningen er også bedre beskyttet og holder seg derfor penere.


Vi anbefaler en såkalt industriell påføring av grunning for kledningen til ditt hus. Da får du beskyttet overflaten av kledningen mot solnedbrytning. Denne grunningen skaper også en hinne som gjør det vanskeligere for svertesopp å få feste på trevirket.

Les kjapt

Brannhemmende maling

Det bygges stadig mer, større og høyere av naturmaterialet tre. Samtidig stilles det stadig mer omfattende brannkrav til trevirke og kledning i bygg.


Det er utviklet både brannhemmende maling og brannimpregnering for å innfri disse kravene.

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
VÅRE BEHANDLINGSTYPER
Les kjapt

Alvdal Royal

– Et varig og godt resultat for generasjoner.


Her kan du få innsikt i den grundige prosessen som omfatter impregnering, oljebehandling og tørke av trevirket. Resultatet er et naturlig impregnert trevirke med lang levetid og mindre behov for vedlikehold.


Selv om denne metoden er relativt nyutviklet, bygger den i prinsippet på gammel kunnskap. Linolje, som for hundre år siden var en foretrukket base i maling, er en viktig del av hemmeligheten.

Les kjapt

Malmfuru

– Impregnert fra naturens side


Når et furutre når en alder på ca. 40 år, trenger ikke stammen lenger de innerste vedcellene til å transportere næring og vann. Disse fylles da med kvae og harpiks, som gjennomtrenger kjerneveden og hindrer at treet råtner på rot.


Trevirket blir dermed naturlig impregnert. Det er en egenskap som vi i Norge har utnyttet i tusenvis av år. Vi har reisverk av malmfuru som har stått i mer enn 1 100 år i de eldste stavkirkene.


På Kvikne kirke har for eksempel en stor del av takspona ligget utsatt for vær og vind siden 1652, da taket opprinnelig ble lagt. Hemmeligheten er malmfuru med tette årringer som står i veden.

Les kjapt

CU-impregnering

Impregnering er en behandlingsprosess for å gjøre ulike materialer, som for eksempel trevirke, motstandsdyktige mot inntrengning av vann og fuktighet. Det finnes ulike metoder for impregnering.


Trevirke impregneres for at det ikke skal trekke til seg vann, og på den måten forårsake råte. Av miljøhensyn benyttes det i dag andre metoder enn det som var vanlig tidligere.

Les kjapt

Grunning og mellomstrøk

Det er mange fordeler ved å velge grunnet kledning til huset eller hytta. Ikke bare sparer du arbeid, men kledningen er også bedre beskyttet og holder seg derfor penere.


Vi anbefaler en såkalt industriell påføring av grunning for kledningen til ditt hus. Da får du beskyttet overflaten av kledningen mot solnedbrytning. Denne grunningen skaper også en hinne som gjør det vanskeligere for svertesopp å få feste på trevirket.

Les kjapt

Brannhemmende maling

Det bygges stadig mer, større og høyere av naturmaterialet tre. Samtidig stilles det stadig mer omfattende brannkrav til trevirke og kledning i bygg.


Det er utviklet både brannhemmende maling og brannimpregnering for å innfri disse kravene.

Skreddersøm og spesialmål

Skreddersøm og utradisjonell bruk av kledning kan gi resultater de færreste trodde var mulig. Vi har lenge satset på skreddersøm og spesialproduksjon av trevirke. Ulike kledningsprofiler og mange muligheter med hensyn til materialer, farger og overflatebehandling kan resultere i utradisjonelle og visuelt slående løsninger.

Din nærmeste forhandler kan bestille skreddersøm og spesialmål fra oss.

Historien om Alvdal Skurlag

Historien om Alvdal Skurlag

Fra etablering av et andelslag, til å bli en betydelig leverandør av kvalitets-trevirke til det norske prosjekt- og byggevaremarkedet.

Alvdal Skurlag består av flere avdelinger

Våre avdelinger

AVLDAL SKURLAG:

Vår hovedavdeling på Alvdal, hvor kjerneproduksjonen er høvling og overflatebehandlet trelast. Her har vi også et helautomatisert impregnerings- og royalbehandlingsanlegg.

Les mer om Alvdal her
AVD. VINGELEN:

Også kalt Materialbanken. Her produseres laftetømmer, vegg- og takspon, samt kunde tilpassede produkter knyttet til restaurering og båtbygging.

Les mer om Vingelen her
BYGGER'N ALVDAL:

På Alvdal Skurlag finner du også byggevarebutikken Bygger'n. Det at vi har en byggevarebutikk på samme område som skurlagets plukkavdeling, gjør at vi kan tilby totalpakker til lokalmarkedet.

Les mer om butikken her
Banner Image