3730 8702 S Hweb

Skap fremtiden med Alvdal Skurlag

Bli med i en bedrift der kompetanse er drivkraften bak tradisjon og innovasjon

  • >
  • Vår kompetanse

Alvdal Skurlag innehar et solid grunnlag av kompetanse og erfaringer, og ser fremover med en forpliktelse til ansatte, kunder og samfunnet vi lever i.
Kompetanseområdene er varierte, og dekker alt fra skogbruk og bærekraftig forvaltning av skogressurser, til avansert bearbeiding og produksjon av treprodukter. Innovasjon innen treteknologi og utvikling av nye, bærekraftige treprodukter er også sentralt for å møte fremtidens miljø- og markedskrav.

Kompetanseområder

Elektriker

Automatiker

Økonom

Truckfører

Transportplanlegger

Selger

Operatører

Produksjonsmedarbeider

Ingeniør

Produksjonsplanlegger

Høvelmester

Industrimekaniker

Sliper

Kundebehandler

Byggevareselger

Innkjøper

HMS-rådgiver

HR-rådgiver

Markedsfører

Renholder

Programvareansvarlig

Alvdal Skurlag AS er en trelastleverandør i vekst, og vi trenger nye ansatte.

Våre hovedområder:


  • Produksjon og salg av utvendig trevirke
  • Lokalt byggevareutsalg

Er det deg vi leter etter?


Har du interesse for fagfeltet og kompetanse som kan være egnet for vår virksomhet? Da kan du være den neste som blir en del av teamet vårt. Send en åpen søknad med CV til jobb@alvdalskurlag.no. Emnefeltet merkes «Åpen søknad». Vi ser frem til å høre fra deg!

Har du spørsmål? Kontakt oss.