Nytt høvelanlegg

I 2019 sto vi overfor et valg, med et høvelanlegg som trengte oppgradering. Enten kunne vi fortsette å lappe på det gamle, eller bygge en helt ny, sjølstendig enhet fra A til Å. Beslutningen ble tatt, vi ville investere i et nytt høvelanlegg for å kunne befeste og styrke vår markedsposisjon som en av Norges ledende leverandører av trelast, med hovedfokus på Royal-impregnerte produkter.
Nytt høvelanlegg
  • >
  • Nytt høvelanlegg

-Høvelanlegget er Norges mest moderne anlegg med sin høyteknologi innen digitalisering, kameraovervåkning og automatisering. Bygget ble påbegynt mai 2020 og er på hele 2400 km2. Prislappen kom på i overkant av 100 millioner. Vi snakker om den største utbyggingen i selskapets historie.


Men det er det verdt, mener administrerende direktør Berit Nordseth Moen. Vi er stadig opptatt av å oppgradere våre anlegg for å sikre best mulig kvalitet og effektivitet i produksjonen. Denne nyinvesteringen vil bidra til å styrke vår posisjon og møte økende etterspørsel i markedet.


-Prosessen med å få alt på plass har tatt litt lengre tid enn planlagt. Det er nyutviklet teknologi som skal «snakke» sammen og finjusteres for å få opp ønsket hastighet og kvalitet. Vår samarbeidspartner, Woodtech, har jobbet tett på under hele prosessen. Våre leverandører av utstyr er: Woodtech, System Hall med høvleriløsningen, WPM har levert høvel og kløve, og skannere er levert fra Microtech. For oppføring og prosjektering av bygget brukte vi lokale leverandører: Norconsult, SK Bygg, Eltron og Alvdal Rør.


-Det nye anlegget er utstyrt med avanserte automatiserte systemer som reduserer manuell inngripen og øker produksjonshastigheten. Dette vil ikke bare forbedre produktiviteten, men også redusere sjansen for menneskelige feil. Vi har bedre kontroll over produksjonsprosessen og sikrer jevn og nøyaktig høvling av materialer. Høvelanlegget er utstyrt med den nyeste teknologien og innovative funksjoner. Utstyret er levert både fra Sverige, Finland, Tyskland og Italia. Det består av en hovedlinje, med en integrert kløveloop. Hovedmaskinene omfatter høvel, kløve, to skannere, vakumportal, bandingsmaskin med bolsterpålegger og en flerpakkedanner. Høvelen produserer med en hastighet på inntil 300 lm/min, avhengig av hvilke produkter som kjøres. En skanner foran høvel og en etter, sørger for at sortering og kapping går riktig for seg. Her er riktig programmering nøkkelen.


-Anlegget betyr at vi får en overgang fra faste operatørplasser til prosessindustri. Driftsteamet overvåker prosessen fra start til mål, med unntak av fjerning av emballasje/bånd og påsett av pakkelapper. Anlegget krever et driftsteam med høy kompetanse, som vi har lykkes med å få på plass. De ble involvert tidlig i prosessen og har vært helt sentrale i gjennomføring av prosjektet.


Vi er svært begeistret for denne nyinvesteringen og dens potensiale for å styrke vår virksomhet. Det nye høvelanlegget vil ikke bare bidra til å forbedre vår konkurranseevne, men også sikre at vi fortsetter å levere produkter av ypperste kvalitet til våre kunder.


-Det er lagt stor vekt på bærekraft i den nye investeringen. Det nye høvelanlegget er utformet med energieffektive løsninger og optimalisert ressursbruk. Vi er opptatt av å redusere vårt økologiske fotavtrykk og sikre en mer bærekraftig produksjon.


-Vi vil gjerne takke våre lojale kunder og partnere for deres fortsatte støtte. Vi er forpliktet til å fortsette å investere i vår virksomhet for å sikre at vi oppfyller og overgår forventningene deres.


Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om den nye investeringen eller ønsker mer informasjon. Vi ser frem til å dele mer suksesshistorier og nyheter med dere i fremtiden.


Med vennlig hilsen,

Berit Nordseth Moen

Administrerende direktør

Alvdal Skurlag AS