Bilde 746

Restaurering

Hver bygning har en unik karakter. Vi tar oss tid til å forstå og imøtekomme dine behov for å sikre at restaureringen møter dine forventninger.

Valg av riktig trevirke er en av de viktigste faktorene som påvirker restaureringen av gamle bygninger. Bruk av riktig type materiale bidrar til å styrke integriteten og bevare den historiske verdien. Vårt foredlede trevirke er selvsagt et fornybart materiale som styrker den gode strategien for å bevare miljøet og redusere karbonavtrykket.

Slik restaurerer vi:

  • MALMFURU
  • TRADISJON
  • MATERIALKUNNSKAP
20180130 133342

Malmfuru i de fleste dimensjoner

Stokker av malmfuru blir i samarbeid med Glommen Skog hentet direkte fra skogen, og deretter videreforedlet til tradisjonelt virke.

Vi kan bearbeide malmfurua på mange tradisjonelle måter. Eksempelvis kan vi høvle og håndbarke, samt lage bandsagskur eller øksede overflater. Vi har laftetømmer, firkant, malmfuru og ukantet bord i de fleste dimensjoner på lager.

Spesialprodukter fra vår
avdeling i Vingelen

Bilde 746

Restaurering

Med sin lange historie og sterke kompetanse innenfor håndverkstradisjoner og moderne teknologi, er Vingelen en pålitelig og anerkjent leverandør av høy kvalitet innenfor sitt felt.

DSC08697

Håndlaft

Vi har lang erfaring med laft, og er stolt leverandør av førsteklasses tradisjonelt laftetømmer til noen av de største og mest anerkjente laftefirmaene i Norge.

The Fram Museum photo by T Storm Halvorsen Group 2 DF14039 DF14084

Trevirke til båt

Trevirke til båt kan trygt betegnes som et eget fag. Vi har bred erfaring og omfattende kunnskap på dette feltet gjennom mange års leveranser til både nye båter og gamle fartøyer med spesielle behov.

Bilde 539

Tak- og veggspon

Takspon og veggspon har lange tradisjoner gjennom mer enn tusen års historie, og brukes i dag først og fremst til restaurering, men også til spennende nybygg hvor det stilles særlige krav til det visuelle.

  • Restaurering
  • Håndlaft
  • Trevirke til båt
  • Tak- og veggspon

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

La oss holde deg oppdatert med inspirasjon og ­ nyheter innen kledning, terrasse og annen trelast, slik at du kan bruke tiden din på det som betyr mest for deg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!