Dette er oss!

Alvdal Skurlag er på mange måter en kunnskapsbedrift. Det høres kanskje rart ut? De forutsetningene som området vårt er tildelt fra naturens side, har gitt oss førsteklasses trevirke fra saktevokste trær. Folk har siden uminnelige tider brukt skogene til å hente materialer til både husly, båter og redskaper. Sånt blir det kunnskap av. Kunnskap som gjennom århundrene går i arv fra en generasjon til den neste. Kunnskap som kommer til nytte hver eneste dag.

En av de største i landet

Alvdal Skurlag er en av landets største på prosjektleveranser av trevirke til utvendig bruk. Vi leverer mye royalimpregnert trelast og malmfuru til forhandlere. Ved siden av trelastproduksjonen, har vi også en byggevarebutikk som gjør at vi kan tilby totalpakker til våre kunder.

For å kunne forklare hva vi er i stand til å tilby av spesielle kvaliteter innen trevirke, må vi fortelle litt fra historien vår. Alvdal Skurlag har hatt en gunstig utvikling de siste tiårene, der vi har satset på kunnskap og tradisjoner gjennom å slå oss sammen med de beste kreftene som finnes i regionen.

En av de største i landet

Fusjonen som utvidet alt

I 2014 fusjonerte Alvdal Skurlag med Materialbanken og Røes Sag i Vingelen, noe som medførte en stor og viktig utvidelse av vårt produktsortiment – og ikke minst, vår kunnskapsbase. I tillegg til standard sortiment kan vi derfor tilby helt spesielt trevirke til restaurering og håndverk, som spontak og laftetømmer i malmfuru – dessuten elementbygg i tømmer og skurlast i alle de dimensjoner som det er mulig å finne råstoff til her til lands. Materialbanken har med dette blitt Alvdal Skurlags avdeling i Vingelen.

Fusjonen som utvidet alt

Kvalitetsbevisst, nyskapende og kundeorientert

Våre medarbeidere har med tiden opparbeidet seg lang og bred erfaring innen bruk av trevirke. Selv om det stadig vekk kommer ny teknologi, er vi opptatt av å bruke den omfattende material-kunnskapen som finnes i virksomheten vår, og å videreføre denne til nye generasjoner.

Alvdal Skurlag skal være kvalitetsbevisst, nyskapende og kundeorientert. Sammen skal vi jobbe for å nå disse målene, slik at vi kan være stolte over arbeidsplassen vår.

Kvalitetsbevisst, nyskapende og kundeorientert

Veien til dagens Alvdal Skurlag

Gjennom flere tiår har vi vokst fra å være et andelslag til å bli en betydelig leverandør av kvalitets-trevirke til det norske prosjekt- og byggevaremarkedet. Gode krefter på eiersiden og fusjon med verdifulle virksomheter har tatt oss dit vi er i dag.
Reisen gjennom vår historie