• >
  • Reklamasjonsskjema

Reklamasjon

Vi etterstreber alltid å levere produkter i riktig kvalitet og i henhold til ordre. Hvis du ikke har fått produkter i tilfredsstillende kvalitet eller en feil leveranse, beklager vi dette. Vennligst følg våre reklamasjonsrutiner hvis du fremmer en reklamasjon.
Kunder må fremme sin reklamasjon til det byggevareutsalget hvor materialene er kjøpt. Byggevareutsalget fremmer reklamasjonen til Alvdal Skurlag. Reklamasjonsskjemaet skal derfor ikke benyttes av sluttbruker / kunde.

Byggevareutsalg / selger:

Reklamasjoner skal alltid fremmes skriftlig. Bruk reklamasjonsskjemaet til høyre.


Krav til dokumentasjon og rutiner varierer hos det enkelte utsalgssted. For at Alvdal Skurlag skal kunne behandle en reklamasjonsforespørsel fra Byggevareutsalg, er vi avhengige av å ha gode bilder og god beskrivelse av reklamasjonen.


Dersom ovenstående punkter ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil vi ikke ha mulighet til å behandle reklamasjonen.


Sluttbruker / kunde:

Reklamasjoner fremmes til byggevareutsalg/selger av aktuell vare.OBS!

Vi minner om at det innenfor Norsk Standards sorteringsregler, tolereres inntil 5% avvik. Når produkter er montert, anses kvaliteten som akseptert. Dette er retningsgivende, og kan i enkelte tilfeller fravikes.

Reklamasjonsskjema Alvdal Skurlag

*obligatorisk
For å laste opp flere bilder må du markere alle bildene du ønsker å laste opp fra enheten din samtidig.