Gode nyheter fra Alvdal Royal

Bygg med royalbehandlet kledning kan få ferdigattest igjen!

Branntrygg gir svar

Det er nå funnet løsninger for nye boliger med royalbehandlet kledning. Ved bruk av verktøyet «Branntrygg», vil nye boliger kunne få sine ordinære ferdigattester uten ytterligere tiltak. Prosjekterende foretak vil fremover få avklart hvordan prosjektene kan gjennomføres gjennom dette verktøyet.
Gå til Branntrygg.no

Samarbeid med boligprodusentene, RISE og SINTEF

Sammen med Boligprodusentenes Forening og to andre royalprodusenter, har vi nå fått gjennomført omfattende tester av branntekniske egenskaper ved trekledninger med ulik behandling. Dette er gjort hos RISE Fire Research i Trondheim, og testene er utført på ubehandlet kledning, ferdigmalt kledning og royalbehandlet kledning.


Testene viser at royalbehandlet kledning har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger. Royalkledning er derfor like trygg å bruke som andre trekledninger.


SINTEF har deretter, på oppdrag fra Boligprodusentene, utarbeidet fraviksanalyser hvor resultatene fra RISE-testene er del av datagrunnlaget. Analysene har hovedfokus på person- og verdisikring i ulike bygningstyper (foreløpig eneboliger, fritidsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus, men flere bygningstyper vil bli inkludert fortløpende). Denne metodikken hvor kunnskap og fakta står helt sentralt, har støtte fra alle bransjeforeningene.


Ut fra analysene til SINTEF, har Holte AS utviklet verktøyet «Branntrygg» som er laget spesielt for royalbehandlet kledning. Verktøyet kan enkelt benyttes for å vurdere om et bestemt byggverk har tilfredsstillende nivå av brannsikkerhet i forhold til kravene gitt av «forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK17). Verktøyet identifiserer også hvilke tiltak som eventuelt kan gjennomføres for å gi tilfredsstillende brannsikkerhet, hovedsakelig med tanke på sikker rømming og redning, samt verdisikkerhet og fare for brannspredning.

Bakgrunnen for royalsaken

Royalkledningen har siden den kom på markedet vært deklarert med samme klasse som ubehandlet trevirke, D-s2,d0. Dette på grunn av at det ikke er beskrevet hverken i produktstandard eller i «bestemmelse for klassifisering uten testing», at bestemmelsen kun gjelder for ubehandlet trevirke.


Når det nå er gjennomført branntester av royalbehandlet kledning, viser disse at kledningen ligger i brannklasse E. Vi har også testet forbrukermalt grankledning, og den havner også i brannklasse E når den er ferdigmalt, selv om den er deklarert med klasse D-s2,d0 når den er ubehandlet.


I praksis vil de fleste som kjøper ubehandlet grankledning behandle denne selv, enten med maling eller beis fra byggevarehandel. Resultatet blir da en kledning som også havner i brannklasse E (samme som royalbehandlet kledning).


Vi mener at det enkleste hadde vært om myndighetene hadde opprettholdt kravet om at en ubehandlet kledning skal holde brannklasse D, men med tilleggskrav om at veggen når den er ferdigbehandlet skal holde brannklasse E (slik alle tester som er offentliggjort viser). Da hadde våre kunder kunnet fortsette å bruke royalkledning på lik linje med andre kledninger.


Slik saken har vært lagt frem har royalbehandlet kledning blitt fremstilt som mer brannfarlig enn andre typer trekledning. Det er altså ikke tilfelle om man tar utgangspunkt i den ferdigbehandlede kledningen på veggen (som tross alt er det som er viktig for forbrukeren). Så lenge man har en ferdig behandlet trekledning på veggen, ligger denne altså mest sannsynlig i samme brannklasse, uavhengig av at den er behandlet med olje, beis eller maling.

Ønsker du mer info?

Les mer her

Sjekk om du kan bruke royalimpregnert kledning på ditt byggverk, med verktøyet "Branntrygg"

Gå til Branntrygg.no

DOKUMENTASJON OM SAKEN

SINTEF

RISE Fire Research