La trevirket vare i generasjoner

Brannhemmende maling og brannimpregnering

Det bygges stadig mer, større og høyere av tre, samtidig som det stilles mer omfattende brannkrav til trevirke og kledning på bygg.

Brannhemmende maling

Vi i Alvdal Skurlag leverer kledning av gran i 19mm tykkelse med brannhemmende maling i klassen B-s3,d0, som innfrir kravet som stilles for kledningsflater ute.


Den brannhemmende malingen er i hvit farge, og skal påføres i et tykt lag. Over dette legger vi et dekkende mellomstrøk i angitt NCS-farge som midlertidig beskyttelse. Brannmalte produkter skal gis ett toppstrøk etter montering for å dekke over hull etter festemidler og skader som har tilkommet.

Brannhemmende maling

Brannimpregnering

Brannimpregnering er alternativet til brannhemmende maling/lakk. Der presses beskyttelsesstoffene inn i treet.


Begge systemene må forholde seg til samme brannkrav (B-s3,d0). Ulike ingeniører har ulike metoder for å innfri brannkravene.


Estetisk har brannimpregnering større risiko for saltutlakning gjennom toppstrøket, noe som kan virke skjemmende på overflaten.

Brannimpregnering

Alvdal Royal og brannkrav

Flere av våre kunder spør om vi kan brannbehandle royalimpregnerte materialer, men vi kjenner ikke til noen systemer som klarer dette.


Impregneringsmetoden er ikke aktuell da Royaloljen er presset inn i treet. Overflatebehandling som klarlakk eller brannhemmende maling, har krav til at det brannhemmende sjiktet skal kunne påføres et dekkende toppstrøk, og i så fall vil strukturen og fargespillet i de royalimpregnerte materialene bli borte.


Vi anbefaler derfor at det monteres grankledning med dekkende maling for de områder som har brannkrav, og at royalimpregnerte materialer brukes på resterende flater. Dette gir den beste totaløkonomien for byggherren, og vedlikeholdet av de brannbeskyttede flatene blir enklere over byggets levetid.

Alvdal Royal og brannkrav