"Vi er stolte av hva vi gjør og måten vi gjør det på."

For oss er målet alltid å levere topp kvalitet, slik at kunden blir fornøyd, og innovasjon handler ikke alltid om å finne på noe helt nytt, men også om å se tilbake og gjenoppdage bruk av materialer og metoder som forfedrene våre kjente til – og kanskje gjøre ting litt annerledes. Bærekraft ligger i genene våre. Det er nettopp klok forvaltning og bærekraft som har gitt oss ressursene våre og bragt oss dit vi er kommet.

Lange tradisjoner med bruk av tre

Bruk av tre har lange tradisjoner i Norge. Industrialiseringen av skogbruket og skogsindustrien har imidlertid påvirket næringen på flere måter. Det er færre som jobber innenfor skogbruket enn det var før, og kunnskapen om materialet har dermed havnet på færre hender. Samtidig har kjedebutikkenes markedsmakt økt, og antall produkter som lagerføres der er redusert. Resultatet er at «alle kjøper det samme». Det er også blitt vanskeligere å få tak i spesial-kvaliteter og dimensjoner som ikke er standard.

Lange tradisjoner med bruk av tre

Et naturprodukt

Tre er et naturprodukt som vil råtne hvis vi ikke beskytter det. De prosessene vi gjennomfører når vi impregnerer, overflatebehandler eller plukker ut ren kjerneved, er helt avgjørende for at vi skal kunne tilby deg et førsteklasses produkt:

  • Impregnering gjør vi for at råtesoppene skal få vanskeligheter med å få fotfeste. Her finnes mange ulike midler og produkter. Noen er underlagt nøytrale kontrollsystemer (CU-impregnert), mens andre blir solgt uten å være underlagt en nøytral holdbarhetskontroll.
  • Overflatebehandling er noe mange forbinder med farger, men vi gjør det også for at sola og fuktighet skal få vanskeligheter med å bryte ned trefibrene. Dermed øker levetiden.
  • Malmfuru (kjerneved i furu) plukker vi ut og produserer fra. Riktig brukt gir dette lang levetid.
Et naturprodukt

Best mulig utnytting

Vi jobber hele tiden med å utnytte tømmerråstoffet best mulig. Det innebærer et tett samarbeid, ikke bare med våre leverandører om hvilke kvaliteter og egenskaper som trengs for å lage gode kvalitetsprodukter, men også med våre kvalitetsbevisste kunder.

Best mulig utnytting