Våre tretak

Alle produkter til tak fåes i malmfuru, impregnert og royalbehandlet brun, klar, rød og fjellgrå

Tretak

Tretak kan legges på alle tak og betinger ett vanntett undertak.

Taket med lengst holdbarhet er Alvdal Royal produktene. Så kommer impregnert og til slutt Malmfuru. Levetiden er avhengig av beliggenhet og vedlikeholdet. Hvis taket holdes fritt for humus/organisk materiale (løvblader, barnåler, mose osv) og har god lufting slik at det får tørke raskt opp etter nedbør, har du ett tak som holder lenge.