Ny innkjøpsansvarlig

Per Arve Bjørsagård har tatt over som innkjøper av trelast.
Ny innkjøpsansvarlig
  • >
  • Ny innkjøpsansvarlig


Per Arve Bjørsagård er inne i sitt 11. år i bedriften og i løpet av denne tiden har han hatt mange roller, stort sett rettet mot data, drift og støttefunksjoner. Nå har han tatt over ansvaret for innkjøp av trelast. I tillegg er han ansvarlig for ERP programvare Zirius Trelast, (grunndata og funksjonalitet), bedrifts ansvaret for NOBB leverandør og NOBB kontrakt. Per Arve er også bedriftens bærekraftsansvarlig. Bærekraftstanken tar han med seg inn i innkjøpsjobben, Alvdal Skurlag skal kjøpe materialer av god kvalitet og levere kvalitetsprodukter med lang holdbarhet.