Tømmerelement

Våre tømmerelementer er bygd opp av tømmerstokker med not og fjær, klemt sammen hydraulisk. Dette er massive tre-elementer, og en videreutvikling av slipplaft-teknikken. Det er en fleksibel byggemetode, som skaper nye bygg på en rask og kostnadseffektiv måte.

Ingen begrensninger

Tømmerelementer kan benyttes i vegg og som tak- og etasjeskille. Konstruksjonsmessig kan det brukes sammen med både limtre, heltre og stål.

Det er ingen begrensninger i størrelse på slike bygg, og de har ikke samme utfordring med synk som laftebygg. Vi kan levere elementene profilert som laft, eller med et mer moderne uttrykk.

Ingen begrensninger

Godt inneklima

Tre er et materiale som puster, noe som gir et unikt inneklima både for folk og dyr. Innendørs er det svalt om sommeren og lunt om vinteren.

Godt inneklima

Fleksibelt

Vi leverer elementer til alle typer bygg, fra ridehaller og store kufjøs, til garasjer og hundehus. Vi har også levert til helt unike prosjekter, som lekeapparater og utemiljø.

Fleksibelt

Eksempler på bygg med tømmerelement

Uttstyrsbygg
KATEGORI
Uttstyrsbygg