Tak- og veggspon

Takspon og veggspon har lange tradisjoner gjennom mer enn tusen års historie, og brukes i dag først og fremst til restaurering, men også til spennende nybygg hvor det stilles særlige krav til det visuelle.

Malmfuru og Alvdal Royal

Standardspon har målene 600mm lengde x 120mm bredde x 6/19mm tykkelse, men andre dimensjoner og profiler produseres på bestilling. Alle typer spon kan brukes til vegg og tak.


Spon utføres i malmfuru eller Alvdal Royal i fargene klar, brun, oker, rød, fjellgrå eller svart.

Malmfuru og Alvdal Royal
Malmfuru og Alvdal Royal

Takspon på gamle kirker

Vi har gjennom årene blitt spesialister på takspon til gamle kirker. Her brukes trevirke med stående årringer og mye malm – både høvlede, sagde og kløvde. Vi kan også ta på oss å skifte spon og tjærebre kirketak. Røros kirke og Kvikne kirke er blant de mange gamle kirkebyggene vi har restaurert og skiftet spontak på.

Takspon på gamle kirker

Dette lager vi også på vår avdeling i Vingelen