Takspon og veggspon

Takspon og veggspon har lang historie og brukes i dag til restaurering og nybygg

Standardspon har målene 600mm lang x 120mm bred x 6/19mm tykk, men andre profiler og dimensjoner produseres på bestilling. Alle spon kan brukes til vegg og tak. Utføres i malmfuru eller Royal klar, brun, oker, rød, grå og svart.

Vi har spesialisert oss på takspon til kirker, med stående åringer og mye malm – Både høvlede, sagde og kløvde. Vi kan også ta på oss å skifte spon og tjærebre kirketak. Røros kirke og Kvikne kirke er blant mange vi har skiftet spontak på.

Ta kontakt, så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

 

JAKOB TRØAN
Elementbygg / Spesialprosjekter
jakob@alvdalskurlag.no
913 60 373