Varer til hele landet 1-2 ganger i uka

Alvdal Skurlag kan levere varer til alle byggevarebutikker i Norge. Vi har et godt utbygd distribusjonsnett som gjør oss leveringsdyktige i alle landets fylker.

Samarbeid åpner for muligheter, og muligheter gir resultater

Ofte vil en ny samarbeidspartner overraske med å se på virksomheten og produktene med nye øyne – og finne nye bruksområder og løsninger, som en selv ikke har tenkt på. Samarbeid gir resultater, sa man gjerne før i tiden. Samarbeid gir nye muligheter, sier vi nå. Og nye muligheter – det gir resultater.

Derfor samarbeider vi med de fleste kjedene i Norge, i tillegg til at flere kommer til oss for å behandle sine produkter. Ta kontakt med din lokale byggevarebutikk for tilbud på våre produkter.


Levering kan være til byggevarebutikk, på byggeplass, på transportsentral eller på kai.