Om oss

Alvdal Skurlag er en av landets største produsenter av prosjektleveranser av byggevarer til utvendig bruk. Ved siden av trelastproduksjonen, har vi også en byggevarebutikk som gjør at vi kan tilby totalpakker til våre kunder. Fusjonen med Materialbanken medfører at vi også kan tilby elementbygg i tømmer, spontak, laftetømmer samt kundetilpassede produkter knyttet til restaurering og håndverk.

Våre ansatte har lang og bred erfaring innenfor bruk av tre.

Felles målsetning for alle ansatte i Alvdal Skurlag er basert på følgende verdier:

  • Kvalitetsbevisst
  • Nyskapende
  • Stolthet
  • Kundeorientert

Historien om Alvdal Skurlag

Alvdal Skurlag AS ble stiftet i 1955 som ett andelslag med lokale eiere. Grunnlaget for etableringen av bedriften var eiernes ønske om å ha et lokalt sagbruk som skulle kjøpe sagtømmer fra Nord-Østerdalen. I dag har aksjeselskap ca. 600 eiere. Glommen Skogeierforening og Alvdal Kommune eier tilsammen over 50% av aksjene. Resten er fordelt på lokale skogeiere, grunneierlag og sparebanker.

Teknologiutviklingen gjorde etterhvert vår saglinje ulønnsom, den ble nedlagt i 2010. Avsetning av tømmeret er sikret ved at vår hovedeier Glommen Skogeierforening, også har ett stort eierskap i Moelven.

I 2014 fusjonerte Alvdal Skurlag og Materialbanken, dette bidro til utvidelse av vårt produkt sortiment.

I 2017 investerte bedriften over 40 mio. i et helt nytt og fullautomatisk impregnerings- og Royal behandlingsanlegg. Det nye anlegg medfører at vi har tredoblet vår produksjonskapasitet for Royal produkter.

I dag ligger vår kjerneproduksjon på høvling og overflatebehandlet trelast.

 

Noen av de ansatte i Alvdal Skurlag