Royal vekst Royal Alvdal Hall styrker Skurlaget

Royal Alvdal Hall har fungert veldig bra. Investeringen har så langt svart til forventningene, sier fabrikksjef Torbjørn Brevig etter at det første driftsåret i den nye giganthallen for royalbehandling er unnagjort.

Royal Alvdal Hall har fungert veldig bra. Investeringen har så langt svart til forventningene, sier fabrikksjef Torbjørn Brevig etter at det første driftsåret i den nye giganthallen for royalbehandling er unnagjort.

Så er det selvsagt hele veien en prosess for å fylle den med innhold i form av å utnytte den doblingen av produksjonskapasiteten den nye hallen på 4 000 kvadratmeter har gitt oss, fortsetter Brevig.

Han legger til at det er lagt opp til en gradvis produksjonsøkning over flere år for å få maksimalt igjen på investeringen på rundt 50 millioner kroner.

Bra økning

– Vi må selge mer, og følger en langsiktig plan for det, sier fabrikksjefen.

– Derfor er det gledelig å konstatere at vi økte royalsalget mer enn budsjettert det første driftsåret for Royal Alvdal Hall. Tallene så langt for 2018 tegner også veldig bra.

Brevig forteller at det var budsjettert med en økning på 5 000 kubikkmeter royalvirke i 2017, men at økningen ble på hele 6 500 kubikkmeter.

 

Grått og brunt

– Størstedelene av økningen kom på den nye fjellgrå fargen, som vi lanserte i fjor i forbindelse med oppstarten i den nye royalhallen. Sammen med «storebror» brunt, er fjellgrått blitt de virkelig store fargene i vårt royalsortiment, forteller Torbjørn Brevig.

– Vi har fått flere og flere farger også når det gjelder royal behandling, og det viser seg at jordfarger, som grått, er de mest attraktive. Trenden er at kundene ønsker seg valgfrihet og det betyr at vi også jobber med nye fargekombinasjoner framover. Blant annet vurderer vi en svart farge.

Fargespill

Brevig tror årsakene er sammensatt til hvorfor royal generelt, og grått og brunt spesielt, har blitt så populært.

– Sammenlignet med maling er det større variasjon og mer fargespill i royalbehandlet virke. Det er mer transparent. I tillegg gir linoljen en beskyttende hinne rundt. Det gir mer stabilitet og mindre sprekkdannelse. Det er nok litt av grunnen til at arkitekter og andre betrakter royalbehandlet virke som et godt alternativ.

Rustet for framtida

Torbjørn Brevig mener Alvdal Skurlag allerede etter ett års drift har fått dokumentert at den store investeringen i Royal Alvdal Hall har vært både riktig og viktig.

– Royal er i vekst, og vi har som ambisjon å ta vår del av det markedet. Vi er godt rustet og har bra med kapasitet til å møte framtida. Samtidig har vi allerede nådd en størrelse som gjør oss interessant som leverandør. I kraft av den størrelsen vi har fått har vi bygd opp en god distribusjon med tilstrekkelig frekvens på leveransene. Leveringsdyktighet og -presisjon er viktig i konkurransen, påpeker han.

Bedre og bedre

Teamleder Mathias Brennhaug i Royal Alvdal Hall, Mathias Brennhaug, deler gjennomgående erfaringene som fabrikksjef Torbjørn Brevig gjør rede for.

– Etter noen innkjøringsutfordringer, går det nå veldig bra. Det er full guffe i produksjonen her hele tida, og hallen svarer mer og mer til forventningene, oppsummerer Brennhaug.

– Vi kjører brunt på en tank og grått på to i den nye hallen. De andre fargene kjører vi i den gamle hallen. Hovedtyngden av det som behandles er terrasse, men vi royalbehandler også både kledning og tretak, sier teamlederen.