Royal sikrer nytt rekordår

2017 ble et nytt rekordår for Alvdal Skurlag, med en omsetningsøkning på 11% fra 2016. – Royal står for en stor del av denne økningen. Royalsalget alene økte med 30% i fjor, og det er vi veldig godt fornøyd med, sier daglig leder Roar Voll.

Tallene i detalj for 2017 presenteres først for aksjonærene før generalforsamlingen i juni, så Voll går ikke nærmere inn på omsetning og resultat, men han konstaterer at den store investeringen i den nye royalhallen ser ut til å kaste av seg i henhold til forventningene og vel så det.

Unike løsninger

– Det nye anlegget har noen løsninger som konkurrentene ikke har. Det gir oss et tørrere og bedre ferdig produkt, sier Voll.

Han legger til at det som forventet tok litt tid å kjøre inn anlegget. Blant annet var det litt problemer med varmekapasiteten i starten, men dette ble løst i løpet av sommeren.

– Det medførte at noen fikk litt lenger leveringstid enn ønskelig i starten, men fra i høst har vi vært ajour.

Grått som gull

Roar Voll er også fornøyd med at Skurlaget har kommet fram til en fjellgrå royal farge som virkelig har slått an i markedet.

– Nå har vi fått den stabiliteten i gråfargen som vi ønsker, og det viser seg at tradisjonelle jordfarger som denne alltid er populære.

Han tror det er flere grunner til at grått er blitt en god nummer to på Skurlagets salgsstatistikk, etter brunt.

– Noe skyldes sikkert nyhetens interesse. Samtidig blir ikke grå terrasse så varm, og den skjuler støv bedre enn de skarpere fargene.

Passert 80 ansatte

Skurlagets videre vekst dokumenteres ytterligere gjennom at antall ansatte nå har passert 80.

– Det er blitt mange folk å ha ansvaret for etterhvert, sier Roar Voll.

Samtidig er han rask med å berømme de ansatte og den jobben som gjøres i hele organisasjonen.

– Det gjøres en veldig god jobb og vi blir flinkere og flinkere til å utnytte anleggene. De ansatte blir stadig flinkere og vi løfter oss som helhet i takt med endringene.

– Det krever en annen kompetanse å betjene oljeanlegg, trykktanker, vakuum og fargepigmenter enn det å sage tømmer, som vi gjorde før, mener Skurlagssjefen.

 

Norgesledende

Royalveksten knyttes også opp mot at det generelt er fokus tre som materialvalg og miljøaspektet ved det. Ikke minst gjør dette royal kledning stadig mer etterspurt. Skurlaget har vært dyktig til å posisjonere seg i dette markedet, blant annet gjennom en bevisst og målrettet styrking av salgsavdelingen.

Ror Voll påpeker videre at Skurlaget er mye mer enn Alvdal royal.

– Blant annet er malmfuru i vinden. Som kledning øker etterspørselen etter malmfuru veldig og vi er størst i Norge med vårt malm 1000-produkt.

 

Vekst og investering

2017 var et bra år for Alvdal Skurlag. 2018 har startet minst like bra.

– 2018 tegner til å bli et veldig bra royal-år. Kjøpekraften i Norge er slik at det vil slå positivt ut for oss, sier Roar Voll og understreker at det ikke skal være noen sovepute.

– Vi må jobbe videre med egne investeringer om vi skal vokse videre. Høvleriet nærmer seg å bli en flaskehals, og det er mulig vi må se på en ny høvel-løsning om vi skal øke produksjonen ytterligere.

– Men det vil koste mye og vil være en strategisk avgjørelse vi må ta stilling til. Kjernen i spørsmålet er hvor vi skal finne vår plass i framtidas marked, og vi har noen tanker om det, avslutter Roar Voll.