Nye muligheter med ny barkemaskin

Alvdal Skurlag har investert stort i ny barkemaskin ved avdelingen i Vingelen. Det byr på mange nye muligheter.

– Den største fordelen er at vi kan barke mye grovere tømmer enn før. Nå kan vi barke stokker med opp til 80 cm i diameter uten å måtte grovbarke med motorsag først, forteller Bill Kaasen, som er ansvarlig for den nye maskinen.

– Dessuten var den gamle barkemaskinen rett og slett utslitt, fortsetter han.

 

Større tomt

Den nye barkemaskinen er bygd på deler av den nye tomta Skurlagets avdeling i Vingelen har sikret seg for å få mer plass og kunne legge opp til en mer effektiv drift, både med tanke på lagring av tømmer og inn- og uttransportering av tømmer både før og etter barking.

Med tomteutvidelsen på drøyt åtte mål er over 14 nye mål nå opparbeidet og blitt en del av anlegget. Med det er produksjonsarealet nær doblet, og Vingelen-avdelingen er med dette godt rustet for framtida, med god kapasitet og moderne maskiner.

Arealet på rundt åtte mål er kjøpt fra to av naboene til sagbruket.

– Større plass gir oss en helt ny hverdag. Alt blir enklere, understreker Bill Kaasen.

 

Stor investering

Totalt har Alvdal Skurlag investert rundt fem millioner kroner i både tomt og ny barkemaskin i Vingelen.

– I tillegg til at vi kan høvle kraftigere dimensjoner, økes naturligvis også kapasiteten med den nye barkemaskinen. Vi har nå også plass til å sortere tømmer både før og etter måling. Det blir mer oversiktlig og effektivt på alle vis, påpeker Kaasen.

Valon Kone har levert selve barkemaskinen, mens systemet for inn- og uttransport er levert av Ringsaker Industriservice. El-installasjonene er levert av ElTeknikk, mens Brødr. Harsjøen har opparbeidet tomta.

Tolga kommune har bidratt med 100 000 kroner i støtte til arbeidet med ny reguleringsplan og omlegging av fiber.