14 ansatte på teamlederkurs

14 nåværende og potensielle fremtidige teamledere ved Alvdal Skurlag har siden august i fjor vært gjennom omfattende opplæring og kursing.

Det er Rådhuset Vingelen som har stått for opplæringen, og det er et bredt spekter av ulike tema som er tatt opp underveis.

Tillit i team, kroppsspråk og kommunikasjon, tilbakemeldinger, ansvar, konfliktløsning, basis lederskap, motivasjon, planlegging, budsjett, regnskap. bedriftskultur og omdømmebygging er blant områdene som er belyst under kurset.

Undervisningen har også inkludert individuelle samtaler underveis.

Omfattende

– Det er et omfattende opplæringsopplegg. Siden august i fjor er det gjennomført i alt 14 samlinger. I tillegg har deltakerne hatt oppgaver de har jobbet med mellom samlingene, forteller Vanessa Quinche, som har hatt ansvaret for oppfølging og gjennomføring fra Skurlagets side.

Teamlederkurset er en del av Alvdal Skurlags strategi for lederutvikling og videreutdanning av de ansatte.

Nyttig

To av deltakerne – Torry Cothren og Andreas Storstrøm – er samstemte i at det har vært nyttig å delta på teamlederkurset.

– Det viktigste er kanskje samholdet det har skapt. Vi er blitt mye bedre kjent med de andre teamlederne gjennom kurset, sier Andreas Storstrøm.

– Vi har lært hvordan vi skal takle forskjellige situasjoner og hvordan vi kan lese folks personlighet. Dessuten har vi fått god innføring i hvordan vi best kan legge fram forslag for ledelsen, og hvordan argumentere for å få gjennomført ønskede endringer, legger Torry Cothren til.

Andreas Storstrøm føyer til at opplæringen i lederskap og den økonomiske delen – med forståelse av regnskap og budsjett – har vært veldig matnyttig.