GRAN-FURU GRUNNING OG MELLOMSTRØK PÅ MATERIALER MED UTGANGSDIMENSJON 16X098 SPESIAL

Grunning og mellomstrøk på materialer med utgangsdimensjon 16X098, produktet må påføres et tilleggstrøk nå det er oppført på vegg (forsegle spiker og skruehull samt snittflater)

NOBB NR.: 40824591
    TRESLAG
    Gran
    CE-MERKE
    Ja