GRAN-FURU GRUNNING OG MELLOMSTRØK PÅ MATERIALER MED UTGANGSDIMENSJON 19X123 SPESIAL

Grunning og mellomstrøk på materialer med utgangsdimensjon 19X123, produktet må påføres et tilleggstrøk nå det er oppført på vegg (forsegle spiker og skruehull samt snittflater)

NOBB NR.: 40824674
    TRESLAG
    Gran
    CE-MERKE
    Ja