FURU 200X300 SKURLAST MALMFURU MINIMUM 70% MALMANDEL

Skurlast er uhøvlet trelast som vanligvis benyttes som råstoff til fremstilling av et stort spekter av tre-produkter. Skurlast har sagskårne overflater og er på mange måter tilpasset videre bearbeiding. Målsatte dimensjoner er ikke eksakte og må anses som omtrentlige.
Malmfuru er en betegnelse på furu som ved alder og sein/tett vekst har oppnådd stor malmandel (andel kjerneved). Slike furutrær vokser først og fremst i høyereliggende strøk.
Selve malmingen skjer ved at harpiks fyller opp cellene i kjernen av treet, slik at det dannes en mørk kjerne som bevarer og forsterker furua. Kjerneveden er skåret ut ved avdelingen vår i Vingelen. Råvaren/trevirket er kortreist, det er i hovedsak hentet ut fra skoger i Hedmark og Akershus.

NOBB NR.: 48390353
Tykkelse: 200 mm
Bredde: 300 mm
  • Malmfuru
  • Miljøvennlig
  • God holdbarhet
TRESLAG
Furu
PEFC logo
FOREDLINGSMETODE
Annet
TYPE TRELAST
Skurlast
CE-MERKE
Ja