FURU 100MM SKURLAST UKANTET – 4» UKANTA PLANK

Materialer gjennomskåret på 2 sider, hvor de 2 siste sidene følger stokkens naturlige avsmalning. Leveres sagskåren som standard, men kan i de fleste tilfeller også leveres høvlet 2.sidig på forespørsel.
Bredder vil variere innenfor topp/rot fra 20cm – 55cm. Tykkelsen er omtrentlig, dette grunnet materialenes ulike krymping i tørkeprosessen.

NOBB NR.: 55807178
    TRESLAG
    Furu
    PEFC logo