Alvdal Skurlag søker

Operatører til vårt nye høvleri

Om stillingen

Alvdal Skurlag er en bedrift i stadig vekst og en av Norges største produsenter av trelast for utvendig bruk. Vi har som ambisjon å vokse ytterligere, og bygger nå et nytt og moderne høvleri som skal ferdigstilles og settes i drift i 2022.


Til det nye høvleriet er nå vi på jakt etter operatører som ønsker å være med på den videre utviklingen. Beregnet tiltredelse er høsten 2021. Er dette deg eller noen du kjenner? Send inn en søknad eller videreformidle budskapet.

Arbeidsoppgaver

 • Drift av høvleriet, skifte av verktøy, resepthåndtering.
 • Drift av scannere.
 • Forebyggende vedlikehold.
 • Pakking.
 • Innmating.

Krav til stillingene

 • Selvstendighet og evnen til å samarbeide.
 • Erfaring med IT utstyr.
 • Teknisk forståelse.
 • Rotasjon og skift.
 • Etablere gode rutiner.
 • Kvalitetsbevisst.
 • Trekunnskap.

Søknadsfrist 18. juni

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Fabrikksjef Esten Strømseng 911 75 575 e-post: esten@alvdalskurlag.no
eller Produksjonssjef Halvor Rønningen 419 25 115 e-post: halvor@alvdalskurlag.no

Skriftlig søknad overleveres eller sendes per e-post til jobb@alvdalskurlag.no innen 20. juni.