Ofte stilte spørsmål

Vi selger våre produkter via byggevarebutikker.

Alvdal Skurlag kan levere varer til ALLE byggevarebutikker i Norge. Vi har et godt utbygd distribusjonsnett som gjør oss leveringsdyktige i alle landets fylker.

Har din lokale byggevarebutikk ikke det produktet du er ut etter, kan de bestille det.

Hvordan bør jeg montere kledning?
På siden dokumentasjon i vår kundesenter finner du FDV om montering og vedlikehold av kledning.

Hva er jernvitrol behandlet kledning?
Jernvitrol er et overflatebehandlingsmiddel som gir nytt trevirke et grålig eldet utseende. Jernvitrol brukes ofte på malmfuru for å oppnå rask gråning.

Jernvitriol kan få spiker og beslag til å ruste, slik at det kan bli striper av rust nedover veggen og på grunnmuren. Det anbefales av den grunn syrefaste festemidler og beslag. Materialer som bør unngås sammen med Jernvitriolbehandling: Aluminium, kobber, jern, sink, ulegert stål og galvaniserte overflater.

Hvorfor er alle terrassebord enlengdepakker?
Noen av våre forhandlere selger terrassebord hvor det kun er en lengde i pakken. Når en må skjøte i lengderetningen, er det viktig å se om en kan få skjøtene på ulike bjelker. Har en få lengder å velge mellom, må en tenke “motsatt” og bestemme hvor skjøten skal være og så kappe bordet ut fra det. Den korte biten som en får igjen kan benyttes på andre steder etterpå. Den største fordelen med pakker med samme lengde på terrassebordene, er at fargen på terrassebordene vil være mer ensartet etter montering fra enlengdepakker. En slipper da å få partier med ulike fargenyanser på de stedene hvor sola har kommet til. Slike fargeforskjeller er av midlertidig art da de vil utjevne seg ettersom sol og regn påvirker terrassen.

Hvorfor har pakken med terrassebord jeg har kjøpt fargeforskjeller?
På leveringstidspunktet kan man oppleve forskjellige fargenyanser på partier i materialpakken / partiet. Dette gjelder spesielt for områder som har vært utsatt for nedbør og sol, kontra de som har vært beskyttet inne i pakken. Dette er en normal grånings prosess som skjer med trelast som ikke har fått en overflatebeskyttelse. Dette kan også, men i mye mindre grad være synlig på impregnert eller royalbehandlede pakker. Disse farge forskjellene kan være betydelige på en nylagt terrasse, men over tid vil vær og vind gradvis bidra til å utligne farge forskjellende. På royalimpregnert treverk vil en oppleve at fargene rundt kvister kan være annerledes enn andre steder, dette er helt normalt og skyldes at trestruktur og harpiksinnhold bidrar til større sannsynlighet for utlakning i disse områdende. Det er spesielt på varme sommerdager med nylagt terrasse dette kan oppstå, vær og vind vil over tid redusere dette, prosessen kan fremskyndes ved å fjerne overflødig harpiks samt påføre ny royalolje.

Må jeg skjøte terrassebordene i lengderetningen?
Nei, ikke hvis terrassen din ikke er mer enn 6 m lang. Hos trelasthandlerne finnes terrassebordene i varierende lengder, og det tar lang tid å plukke ut de lengdene dere har behov for. Vi kan levere terrassebordene i faste lengder slik at skjøter på terrassen unngås. Dette  fra 2,4m og opp mot 8m lengder. Samme forhold gjelder også for konstruksjonsvirke (48×148 og 48×198) som skal under terrassebordene. Også her vil vi plukke ut de lengdene du trenger. Terrassebord fra 6-8m lages på bestilling og noe lengre leveringstid må påberegnes.

Hvordan bør jeg legge DUO terrassebord?
DUO terrassebord er rillet på den ene siden og glatt på den andre. Den rillete side er best brukt som den synlige side. Dette fordi ved høvling sorteres den peneste siden opp. Den glatte siden er best brukt til pynting. Ønsker du en glatt terrasse, anbefaller vi at du kjøper glatte terrassebord.

I hvilke lengder selges takbordene?
Tretaket fås både i faste lengder og endepløyd. Brun Royal lagerføres i faste lengder, mens det for de andre kvalitetene leveres endepløyde takbord. Ved lengder under 6m anbefaler vi å bruke faste lengder, da det er raskere å legge samt at en unngår skjøter. For lengder over 6m anbefaler vi bruk av endepløyde takbord.

Hvorfor er selges bare takbord med ru synlig fremside uten spor?
Visuelt er det penest at taket fremstår med en lik overflate/struktur som en vegg med stående kledning. Derfor skiller vi på over- og underliggere samt høvler drypp- og dreneringssporene på den skjulte siden. Det sikrer deg som kunde at alle synlige takflater får en ru overflate som bidrar til at vår brune Royal over tid holder godt på fargen.

Hvilke festemidler bør brukes?
Tretak ligger værutsatt til, og det stilles store krav til valg av festemidler. Trevirke har en surhetsgrad litt under 7ph, dermed anbefaler vi at syrefaste skruer benyttes. God størrelse på skruehodet er viktig, vi anbefaler 5x50mm til underligger og 5x80mm til overligger. Behovet vil være ca. 9 korte og 18 lange skruer per m2 tak.

Hvordan bør jeg montere tretak?
Husk å alltid også spørre din arkitekt eller byggeforman om råd slik at du monterer taket iht. aktuelle byggeforskrifter.

Hvilke farger er det på Royal kledning?
Royal kledning fra Alvdal Skurlag blir levert med oljebehandling i brun, rød, oker, grå, eller uten farge (Royal Klar)

Farget Royal kledning vil blekes over tid, og værpåvirkningene vil medføre ulike fargesjatteringer.

Royal Klar vil blekes/grånes/solbrunes over tid på samme måte som ubehandlet gran/furu gjør.

Royalimpregnert kledning passer ikke dersom du vil ha en jevn, fargehomogen vegg. I så fall bør du velge dekkende maling.

Hvor kan jeg få tak i Alvdal Royal olje?
De fleste byggevarehandlerne selger eller kan få tak i Alvdal Royal olje.

Kan jeg bruke andre typer olje/maling/beis på royalbehandlet trelast?
Ja, ved skifte av farge kan det brukes både maling og beis (vannbasert og oljebasert).

Hva slags olje er brukt i produksjonen av Alvdal Royal?
Det er en blanding av organisk olje og mineralolje (prosessolje og kokt linolje).

Finnes det fargekoder på Alvdal Royal oljen?
Nei, men vi har følgende benevnelser: Alvdal Royal klar, Alvdal Royal brun, Alvdal Royal fjellgrå, Alvdal Royal oker, Alvdal Royal rød, Alvdal Royal mørkebrun.

Når og hvordan bør jeg etterbehandle mitt Alvdal Royal produkt?
Ved å lese vår FDV dokument finner du informasjon om hvordan vedlikeholde kledning, terrasse og tretak.

Kvite ringer/flekker rundt kvistene på Alvdal Royal – Hva gjør jeg?
Vi bruker furu som råstoff, og furu inneholder harpiks. Harpiksen vil koke ut, og spesielt rundt kvister.  Harpiksen kokes ut som en gul/kvit seig masse, men forvitrer fort når den kommer ut i luft. Harpiksen kan skrapes bort, men det beste er at naturen ordner opp selv. Harpiksen vil slites/ vaskes vekk over tid, men vil etterlate seg en lysere flekk. En må da vurdere den kosmetiske biten og om en vil olje terrassen igjen.  Harpiks er ikke noe virkesfeil, og er ikke reklamasjonberettiget.

Er Alvdal Royal å betrakte som farlig avfall?
Nei, Alvdal Royal produkter kan forbrennes som restavfall i forbrenningsanlegg, og inngår ikke i kategorien ”farlig avfall”. Likevel burde du ikke brenne rester i peisen din, da materialet inneholder kobber.

Hva betyr malmfuru?
Malmfuru brukes generelt som en fellesbetegnelse på furutrær som vokser sakte i høyereliggende områder. Malmfuru alene er ikke en kvalitet som egner seg til ubehandlet utvendig kledning uten at det samtidig stilles krav til kjernevedandelen. Det er kjerneveden i malmfurua som er bestandig, mens yteveden i malmfurua brytes ned på omtrent samme måte som en ubehandlet grankledning vil gjøre.

Hvordan sorteres malmfuru?
Malm 1000 er en 1.sorts kledning av tettvokst gammelt tømmer som sorteres etter NS3186. Dette er en Norsk Standard som alle større trelastprodusenter sorterer etter.

  • Tømmeret sorteres 2 ganger. På vårt egen sag foregår dette manuelt planke for planke. De store sagbrukene benytter kraftige datamaskiner som ved hjelp av 3-dimensjonelle målerammer bestemmer stokkens ytre geometri samt røntgenmaskiner som måler den indre geometrien (dvs. utseendet til kjerneveden og kvister inne i stokken). Dette sikrer at råstoffet har tilstrekkelig kjerneved til å kunne nå 100% kjerneved i det ferdige produkt.
  • Etter saging tørkes og sorteres råvaren på nytt for å fjerne virkesfeil som ikke har noe å gjøre i ett 1.sorts produkt.
  • Ved høvling blir råvaren vurdert 3 ganger. Først før den kløves, så foran høvelen og til slutt tar våre høvelmestre den siste visuelle kontrollen etter høvlingen, før bordet går til pakking.
  • Det ferdige produkt ligger da tett opp mot 100% kjernevedinnhold.

Hvorfor selger Alvdal Skurlag ikke «100% kjerneved»?
Dette er ett tall ingen kan garantere, og bakgrunnen for det er:

  • Tre er ett levende materiale. Kjerneveden beveger seg usymmetrisk inne i tømmerstokkene som i tillegg har en ovalitet og krokform som vanskeliggjør sagingen.  Derfor vil det alltid slenge enkeltbiter/områder med yteved under malmfuruproduksjon. Mange av disse feilplankene sorteres vekk senere, men ingen kan garantere at de får med seg alle.  Det er nok med en slik bit før tallet 100% ikke lenger er riktig.
  • Små gårdssager har for lite tømmer/råvare til å klare å produsere nok vare i riktig kvalitet. De argumenterer med at de sager så sakte at de kan sortere visuelt. Det er teoretisk korrekt , men vi har ennå ikke sett ett slikt sagbruk som klarer 100% på mange prosjekter over året.
  • Store industri-sager har ett større tømmergrunnlag. Her er sagingen datastyrt og det menneskelige øye får mindre betydning. Hastigheter og håndteringsfeil vil alltid generere ett mindre antall planker som ikke er 100% kjerneved.
  • Store høvlerier høvler på hastigheter over 100m i minuttet. Det er ikke mulig for ett menneske å se alle ytevedområdene. Små gårdshøvler går sakte, men her blir operatørene mer opptatt av fysisk arbeid knyttet til å mate høvel og ta av enn å vurdere kvaliteten.
  • NS3186 som er gjeldende standard for kledningssortering tillater produsenten 5% feilsortering.
  • For furu er det lett å se forskjell på kjerneved og yteved. Yteveden er lysere i fargen enn kjerneveden. Det er derfor «enkelt» å si om ett panelbord er 100% kjerneved eller ikke. Ofte vil slike ytevedpartier være på en liten del av kledningsbordet, og det kan kappes ut.  Er 100% kjerneved kravet, må den siste kvalitetskontrollen gjøres på byggeplassen før kledningsbordet festes på veggen.

Vår Malm1000 har en kjernevedandel i partiet i området 95-100%, og er av de beste i Norge. Vi ønsker å holde det vi lover, og da blir det feil for oss å si at vi selger 100% kjerneved.

Skulle du mot formodning finne en produsent som vil selge deg 100% kjerneved, så anbefaler vi at du ber om å få en skriftlig garanti der produsenten vil dekke kostnadene knyttet til å bytte ut feilleveransen når den oppdages. 100% er tross alt ett uoppnåelig tall når det gjelder trelast.

Hva er kjerneved (eller «adel» som ofte brukes i Rogaland)?
Kjerneved er den rødbrune veden i midten av furustokken som går fra margen og utover. Dette er død ved som ikke lenger deltar i vann- og næringstransporten i treet. I disse vedcellene er det blitt innleiret harpiksstoffer som har tettet porene mellom cellene. Dette gjør denne veden lite mottakelig for vann, noe som er viktig for at råte ikke skal etablere seg. Disse harpiksstoffene har også en viss motstandsevne mot sopp og råteangrep.

Utenfor kjerneveden ligger yteveden som sørger for vann- og næringstransporten i treet. Yteveden er ikke motstandsdyktig mot sopp og råteangrep, og tar lett opp vann. Når vanlig furu impregneres, er det yteveden som tar til seg giftstoffene, mens kjerneveden som er «tett» forblir uimpregnert.

Det er lett å se forskjell på kjerneved og yteved i furu da kjerneveden blir mørk, mens yteveden er lysere. En annen måte å kontrollere dette på, er å smøre på kjernereagens i kuttflaten. Denne reagerer med kjerneveden og man får frem ulike farger på kjerneved og yteved. For å lese mer om kjerneved furu vises til heftet Fokus 25: Kjerneved av furu.  

Prismessig er det store forskjeller på produktene avhengig av kjernevedandelen, og hvordan den enkelte produsent definerer kjernevedandelen. Alvdal Skurlag legger vekt på å fremskaffe malmfuruprodukter der kjernevedandelen er over 90%. I utgangspunktet produserer vi råstoff som skal ha en kjernevedandel på 100%. Å garantere 100% er ikke mulig da kjernevedsylinderen inne i furutreet har varierende tykkelse som gjør at en får islett av yteved på trelasten. Derfor vil det påregnes å bli områder med yteved på det ferdige produktet. Kjernevedandelen er størst ved rota av treet, og minst i toppen.

Hvorfor er Malm 1000 så miljøvennlig?
Andre ubehandlede tresorter som Afrikanske treslag, Sibirsk lerk eller Tropiske treslag er også naturprodukter, men disse har alle et høyere forbruk av energi knyttet til å få varen til Norge samt at enkelte av disse produktene kan komme fra tvilsom skogforvaltning.

Behandlede produkter som Alvdal Royal, grønnimpregnert trelast, kreosot, WPT/ kebony, kreol eller varmebehandlet trelast har alle et større forbruk av energi og innsatsfaktorer med ulik grad av miljøvennlighet. Ingen av disse produktene er så miljøvennlige som de ubehandlede treslagene.

Hvordan vil fargen av ubehandlet furu utvikle seg?
Ubehandlet trevirke vil utvikle seg ulikt avhengig av sol, nedbør og temperatur. Det vil derfor bli store forskjeller på ulike himmelretninger og hvordan nedbørsbelastningen blir.

Nedbør vil medføre at trevirket gråner. Dette er den dominerende faktoren.

Sol vil medføre at trevirket får en «solbrent» farge.

Temperaturforskjeller vil medføre at partier blir mørkere ved høyere temperatur.

En måte å få en mer homogen fargeutvikling, er å behandle kledning med jernvitrol. Da vil en fremskynde gråningsprosessen som gjør at veggene vil utvikle seg mer likt fargemessig.

For ubehandlet trevirke er det også viktig å tenke på å ha gode tørkemuligheter mot bakken. Kommer kledningen ned mot vegetasjon eller får sprut fra bakken vil disse områdene ofte få gråere fargetoner. Estetisk vil dette ofte oppfattes negativt.

Hvilke kvalitet skruer/spiker bør brukes ved montasje av malmfuru?
Ubehandlet trevirke har en naturlig svak surhet i seg. Det vil medføre at det vil skje en kjemisk reaksjon når vann kommer i kontaktflaten mellom trevirke og metallet. Over tid vil «striper» vises, som kommer fra skruen/spikeren og går nedover på kledningsbordet. Samme problem kan fås på rundt galvaniserte takrenner. For å forhindre dette, bør man bruke syrefaste festemidler.

Hva er egenskaper til villmarkskledning i malmfuru?
Villmarkskledning vil inneholde både yteved og kjerneved. Dette fordi den er gjennomskåret fra hele stokker. De fleste overflatebehandler villmarkskledningen sin og dermed vil malingen eller beisen beskytte mot fuktopptak og redusere nedbrytningen fra vær og vind.

Vår villmarkskledning har en høyere kjernevedandel enn mange av våre konkurrenter da vi snur kanten. I denne prosessen er det yteved som høvles vekk, og andelen kjerneved blir da høyere for villmark med snudd kant enn villmark uten snudd kant. Årsaken til at vi snur kanten er at kuvingen over tid skal bli riktig (kledningen skal presse inn mot veggen på yttersiden).

Hva bør jeg tenke på før jeg velger trevirke for mitt prosjekt?
Tre er et levende materiale som endrer seg over tid. Når trevirke eksponeres i utendørs klima utsettes det for en kompleks kombinasjon av lysstråler, kjemiske og mekaniske faktorer og mikroorganismer som bidrar til nedbrytning. Det er derfor vanskelig å forutse nøyaktig hva som vil skje med materialene etter montering. Trevirke vil eller kan sprekke, gråne, blekne, forvitre, råtne, svelle, krympe, bli angrepet av sopp (både svertesopp og råtesopp) og få harpiksutkok. De klimatiske betingelsene på stedet (sol, nedbør, temperatur), arkitektoniske og bygningstekniske løsninger, behandling av virket, vedlikeholdsintervaller og trevirkets egenskaper, er alle sammen faktorer som påvirker varigheten. Trelast er meget holdbart når det monteres riktig og med bruk av riktig trekvalitet og vedlikeholdes riktig. For å oppnå dette er det viktig å vite hvilke prosesser som bryter ned treet, og hvordan disse kan hindres eller reduseres. I denne sammenheng er konstruktiv trebeskyttelse avgjørende siden det ofte er detaljutforminger som avgjør levetiden.

Husk alltid å montere trevirke korrekt og gjøre foreskrevet vedlikehold i henhold til produktets FDV. Monterings- og vedlikeholdsinformasjon finner du i vår kundesenter/dokumentasjon.

Hvilket material burde jeg velge for mitt prosjekt?
Hvis du ønsker å lese mer om forhold du bør vurdere før du velger materiale, «uheldige» ting som kan skje, samt hva som kan gjøres for å forebygge skader, anbefaler vi at du går til Treteknisk sine websider. Treteknisk er en frittstående forskningsforening for treindustrien i Norge. Institutet publiserer gratis hefter ‘Fokus på tre’ som inneholder omfattende og veldig nyttig informasjon om treprodukter.

Festemidler, hvilke skruer/spiker skal jeg bruke?
Det er viktig å bruke riktige festemidler. Bruk av feil festemidler kan skade ditt produkt. Informasjon om det finner du på de enkel FDV av hver enkelt produkt.

Hvor mange løpemeter trelast og hvor mange skruer behøver jeg per m² ?
Slik at du kan regne ut hvor mye material du trenger for ditt prosjekt, har vi laget en tabell med oversikt over antall løpemeter og antall skruer du behøver per m² for tretak, kledning eller terrasse.

Last ned dekningsmål for trelast

Hva er svertesopp?
Svertesopp kan komme på alle typer kledning/terrasse. Framstår som svarte prikker/mørkere felter, og er følgelig mest synlig på lyse flater. Svertesoppen skader ikke trevirket, men virker skjemmende. Den gis gode vilkår ved fuktig, stillestående luft, gjerne på skyggesiden/lesiden ved busker og trær. Svertesoppen kan til en viss grad børstes/vaskes vekk, hvorpå ny behandling tilsatt soppdrepende middel påføres.

Hva er kvaeutkok?
All furu inneholder tjære- og harpiksstoffer (kvae). Desto «bedre» materialkvalitet, desto større innhold av disse stoffene. Ved bruk av furu i kledninger, tretak og terrasser må det påregnes å forekomme kvaeutkok. Dette er en naturlig prosess og gjør seg særlig gjeldende på mørke, soleksponerte flater. Kommer helst tilsyne ved kvister og malmrike senvokste materialer. Kvaeutkoket vil etter hvert krystallisere seg, og oftest forsvinne av seg selv. Kan i stor grad fjernes ved børsting etter krystallisering.

Norsk Treteknisk Institutt sine betraktninger knyttet til Kvae i materialer av furu.

Når må en reklamasjon fremsettes?
Eventuelle reklamasjoner må fremsettes snarest, og før trelasten er tatt i bruk. For trelast som er montert er kvaliteten godkjent. Vennligst bruke våre reklamasjonsrutiner.

Kvalitetskontroll
Under produksjonsprosessen gjennomgår råvarene og sluttprodukter flere kvalitetskontroller for å sikre at kundene får et produkt iht. til standard og forventninger. Vi produserer kvalitetsprodukter med lang levetid og benytter moderne produksjonsteknologi. Vi mener det er viktig å bruke tid på å kvalitetssortere trelasten og kjører derfor våre anlegg på lavere hastigheter som gjør at det menneskelige øye kan følge med hvert enkelt trelastbord. Trelast er et levende produkt i motsetning til eksempelvis plast og stål. Ingen trær gror likt, og kvistsettinger, veksthastigheter og skader oppstått under livssyklusen til treet påvirker hvordan den ferdige trelasten blir. Dette er ikke enkelt å programmere inn i en datamaskin, og vi mener det menneskelige øye er bedre på å vurdere treprodukter enn maskinene er.

Hva er PEFC?
Alvdal Skurlag er PEFC sertifisert. Dette innebærer at vi henter våre råvarer fra bærekraftig skogsdrift. Skurlast som benyttes i vår produksjon er fra Skandinaviske underleverandører  og de fleste er også PEFC og/eller FSC sertifisert.