Kundesenter

Alvdal Skurlag har over 60 års erfaring med trelast. I vårt mangfoldige sortiment vi du finne egnede produkter, og skulle du mot for modning ikke finne det du er på utkikk etter, kan vi produsere spesialtilpasset ditt behov.

Alvdal Skurlag kan levere varer til ALLE byggevarebutikker i Norge. Vi har et godt utbygd distribusjonsnett som gjør oss leveringsdyktige i alle landets fylker. Levering kan enten være til din byggevarebutikk, på byggeplass, på en transportsentral eller på kai.

Du kan ta kontakt med din lokale byggevarebutikk, og be om å få tilbud på våre produkter.

Hvis det ikke finnes noen butikk nær deg som fører våre varer, kan du sende forespørselen direkte til oss.

Vi liker utfordringer. Vi synes det er spennende å finne fram til nye og kreative løsninger i samarbeid med oppdragsgivere og kunder. Noe av det mest inspirerende vi gjør er å finne gode løsninger sammen med arkitekter i forbindelse med ulike prosjekter – enten det er stort eller lite.

Snakk med oss enten det gjelder materialvalg, farger eller profiler. Vi har dedikerte folk som kan jobbe med arkitektene fra planleggingsfasen til ferdig prosjekt. Vi har tradisjon for god oppfølging av våre kunder og legger mye prestisje og stolthet i et godt sluttresultat.

Ta kontakt med vår kundesenter:

Ola Eggset

Markedssjef Industri/Proff
ola@alvdalskurlag.no
907 12 423

Gjør byggeprosessen rasjonell og effektiv

Alvdal Skurlag har stort sortiment og løsninger som kan bidra til å gjøre byggeprosessen mer rasjonell og effektiv for entreprenører. Hvis vi ikke har det du trenger i vårt standard sortiment skreddersyr vi gjerne løsninger tilpasset ditt behov.

 • Vi leverer blant annet behandlet kledning med ønsket profil og overflatebehandlet i riktig farge.
 • Vi kan levere eksakt kappede lengder for å sikre maksimal utnyttelse av materialer, og bistå i prosessen så ekstraarbeid på byggeplassen blir minst mulig.
 • Våre medarbeidere kjenner behovene og har kompetansen til å bistå for å finne de beste løsningene for å dekke de spesielle behov du har.
 • Alvdal Skurlag er ikke som alle andre. Vi har naturligvis alt av standard produkter, men i tillegg er skreddersøm og spesialproduksjon et viktig satsingsområde for oss.
 • Vi liker å bli utfordret. Vi synes det er spennende å finne fram til nye og kreative løsninger i samarbeid med oppdragsgivere og kunder, enten prosjektet er stort eller lite.

Se på våre skreddersydde produkter og ta kontakt med oss angæende ditt prosjekt, vi hjelper deg gjerne!

Ola Eggset

Markedssjef Industri/Proff
ola@alvdalskurlag.no
907 12 423

Vi bestreber oss på å levere produkter i riktig kvalitet og iht ordre. Hvis du ikke har fått produkter i tilfredsstillende kvalitet, beklager vi dette. 

Når du fremmer en reklamajson, vennligst følg våre reklamasjonsrutiner.

Sluttbruker / kunde:

Reklamasjoner fremmes til byggevareutsalg/selger av aktuell vare.

Krav til dokumentasjon og rutiner varierer hos det enkelte utsalgssted, men for at Alvdal Skurlag kan behandle reklamasjonens forespørselen fra Byggevareutsalg er vi avhengige av følgende informasjon:

 • Beskrivelse av grunnlag for reklamasjonen
 • Bildeunderlag

Reklamasjoner vil ikke bli behandlet hos Alvdal Skurlag hvis ikke de to ovenstående punktene er tilstrekkelig dokumentert.

Byggevareutsalg / selger:

Reklamasjoner skal alltid fremmes skriftlig.

Mail sendes Salgsansvarlig/Selger med følgende underlag:

 • Ordrenr (eventuelt fakturanr.)
 • Grunnlag for reklamasjon
 • Tilstrekkelig bildeunderlag

Reklamasjoner vil ikke bli behandlet / akseptert av Alvdal Skurlag hvis ikke de ovenstående rutiner følges.

Kommentarer fra Alvdal Skurlag

 • Vi minner om at innenfor Norsk Standard sine sorteringsregler tolereres inntil 5% avvik fra det enkelte produkts gjeldende sorteringsregler.
 • Ved produkter som er montert, anses kvaliteten som akseptert.

Ovenstående punkter er retningsgivende, ved enkelttilfeller vil disse kunne fravikes.

Tilbud

Tilbudsforespørsel sendes til tilbud@alvdalskurlag.no.

Ordre/bestilling

Bestilling sendes til ordre@alvdalskurlag.no , evt. referanse til tilbud oppgis.
Ordrebekreftelse sendes fra oss innen to arbeidsdager. Straks etter mottakelse skal kunden kontrollere ordrebekreftelsen for eventuelle feil eller mangler og omgående melde tilbake til aktuelle selger ved AS. Ordrebekreftelsen skal inneholde priser, faktura og leveringsadresse på alle aktuelle varer samt evt. tillegg for produksjon, brekkasje og frakt.
Hvis det ikke gis tilbakemelding på ordren innen 1 arbeidsdag antas den som akseptert.

Levering og leveringsbetingelser

Alvdal Skurlag AS bestreber en leveringspresisjon på 98 %.
Forsinket levering fra AS sin side skal om mulig varsles kunde enten pr. mail eller telefon så tidlig som mulig.
Forsinket levering alene gir ikke kjøper rett til utsetting av betaling eller krav om erstatning. Utsettes leveransen fra kjøpers side vil da leveransen lagres for kjøpers regning og risiko hos AS, hvis ikke annet er avtalt.
Kjøper skal sørge for losseutstyr på leveringsadresse, og om dette ikke finnes, så skal kjøper underrette AS om dette og evt. betale for kranlevering.

Reklamasjon og mangler

Kjøper plikter til å undersøke varene umiddelbart etter mottak. Dersom det er feil eller mangler skal dette meddeles skriftlig uten ugrunnet opphold til post@alvdalskurlag.no . ved vesentlige feil eller mangler ved varen kan selger velge mellom å erstatte varen med ny levering eller erstatte deler eller hele fakturabeløpet. Ytterlige forføyelser kan ikke gjøres ovenfor AS på grunn av feil eller mangler ved varene. Det kan med andre ord ikke kreves erstatning for direkte eller indirekte tap eller skader som ikke er på selve varen. Dette gjelder også tap ved driftsstans eller videreanvendelse av varen. En eventuell reklamasjon gir ikke kjøper rett til tilbakeholdelse av hele eller deler av beløpet. Reklamasjon angående mangler ved leveringen eller transportskade skal skje umiddelbart etter varens ankomst. Kjøper må dokumentere skadene ved påtegnelse på fraktbrev til transportør. AS er uten ansvar for forsinkede eller mangelfulle leveringer som helt eller delvis skyldes forhold som er utenom AS sin kontroll.

Force majeure

Hvis Alvdal Skurlag AS ikke kan oppfylle avtalen ovenfor kunden på grunn av et forhold som er å regne som force majeure, kan avtalen utsettes inntil de forhold som utgjør force majeure  har opphørt.Med force majeure forstås alle omstendigheter som er utenfor leverandørs kontroll, og som medfører at oppfyllelsen av forpliktelsene ovenfor kunden helt eller delvis ikke blir oppfylt.

Tvister

Enhver tvist som ikke lar seg løse gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler underlagt norsk rett. Tvisteløsning skal da skje ved Nord Østerdal Tingrett.

Salg og marked

Esten Strømseng

Esten Strømseng

Kundesentersjef
907 12 423
esten@alvdalskurlag.no
Kirsti Dølhaug Reinertsen

Kirsti Dølhaug Reinertsen

Salgskonsulent engros kunder
907 12 423
kirsti@alvdalskurlag.no
Åse Engvoll

Åse Engvoll

Salgskonsulent engros kunder
907 12 423
ase@alvdalskurlag.no
Halvor F. Rønningen

Halvor F. Rønningen

Salgskonsulent engros kunder
907 12 423
halvor@alvdalskurlag.no
Bjørn Tore Streitlien

Bjørn Tore Streitlien

Salgskonsulent engros kunder
414 07 168
bjorn.tore@alvdalskurlag.no
Bjørn Heiki Tangen

Bjørn Heiki Tangen

Salgskonsulent engros kunder
913 96 380
bjorn.heiki@alvdalskurlag.no
Lars Erik Nordahl

Lars Erik Nordahl

Transportansvarlig
477 13 024
lars@alvdalskurlag.no