ALVDAL SKURLAG INVESTERER I NYTT HØVELANLEGG

Styret i Alvdal Skurlag har besluttet å bygge et nytt høvelanlegg til i overkant av 100mill ved selskapets hovedavdeling på Alvdal. Selskapet kan vise til en god økonomisk utvikling, med en omsetning i 2018 på 280mill, og et resultat på 26mill. Dette er den største investeringen i selskapets historie, og markerer en ny epoke i Alvdal Skurlag sin utvikling.

Alvdal Skurlag har siden starten i 1955 vært et fremoverlent selskap med stor vilje til å investere og modernisere i takt med markedsutviklingen. For Nord-Østerdalen og lokalmiljøet har Alvdal Skurlag med sine rundt 100 ansatte vært, og vil fremdeles være, en viktig arbeidsplass. Selskapets strategi er å sikre og utvikle arbeidsplassene ved fremtidsrettede beslutninger og investeringer. 

I 2016 investerte selskapet 60 millioner i et automatisk Royalanlegg. For å møte morgendagens markedskrav, og styrke selskapets posisjon i markedet, har styret besluttet å investere i et topp moderne og automatisk høvelanlegg. Alvdal Skurlag vil da få det mest moderne høvelanlegget i Norge. 

Innsatsen til de ansatte, og korrekte veivalg underveis, har ført til at selskapet kan vise til en solid økonomisk utvikling gjennom flere år, og god lønnsomhet. Utsiktene for 2020 og fremover synes som veldig gode. 

«Selskapet vil, med denne beslutningen, også befeste og styrke vår posisjon som en spesialisert produsent av trelast til utvendig bruk, med spesielt fokus på Royal-impregnerte produkter. 

Styrets beslutning om å investere i et nytt høvelanlegg markerer en ny og spennende epoke i selskapets historie – en beslutning som styrker selskapets posisjon og skaper nye muligheter fremover» sier Adm. Dir. Berit Nordseth Moen 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Adm. Dir. Berit Nordseth Moen,
berit@alvdalskurlag.no
mob. 992 20 405