Alvdal Royal på verdens største massivtrefabrikk

Den 30. april ble Splitkons nye massivtrefabrikk på Åmot i Modum offisielt åpnet av klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Anlegget på 9.000 kvadratmeter er selvfølgelig bygget i massivtre, og kledningen i limtre er behandlet med Alvdal Royal brun.

Fasaden på den nye massivtrefabrikken med kledning i Alvdal Royal brun.
Siva og Splitkon står bak storsatsingen. Foto: Sondre Garås, NYG Reklame

En oppføring av et bygg i massivtre har bare halvparten så stort Co2-utslipp som et i betong og stål. En stor del av energien til trelastproduksjonen er fornybar energi, og siden treverk er et materiale med lang levetid, bidrar det til å motvirke drivhuseffekten gjennom karbonlagring. Økt fokus på naturlige- og miljøvennlige materialer vil trolig føre til en stor vekst i bruken av massivtre i fremtiden.

Produksjon av elementer i massivtre inne på fabrikken
Produksjon av elementer i massivtre. Foto: Sondre Garås, NYG Reklame

Frem til i dag har mesteparten av massivtre i Norge blitt produsert i Østerrike og Tyskland. Splitkons nye fabrikk vil trappe opp mot makskapasiteten på 60.000-70.000 kubikkmeter frem mot 2020. Daglig leder Morten L. Johansen, antar at totalmarkedet for massivtre i Norge vil ligge på ca. 90.000 kubikkmeter i 2019, og vokse til 130-140.000 kubikkmeter fire år frem i tid.

Alvdal Skurlag har royalimpregnert kledningen for fabrikken. Kombinasjonen av royalbehandling og limtre gir ekstremt god formstabilitet, og sikrer lang levetid med minimalt behov for vedlikehold – En langsiktig og bærekraftig løsning.

Kledningen på den nye massivtrefabrikken. Limtre behandlet med Alvdal Royal Brun.
Kledning av limtre, behandlet med Alvdal Royal brun fra Alvdal Skurlag. Foto: Sondre Garås, NYG Reklame

Vi ønsker Splitkon og investorene lykke til med nyinvesteringen!