Alvdal får ny Royal barneskole

Sjulhustunet - den nye barneskolen med tilhørende kultursal og flerbrukshall i Alvdal – blir dekket med kortreist kledning; Alvdal Royal i to fargenyanser.

– Når vi setter opp et signalbygg til 190 millioner kroner og produsenten av Alvdal Royal ligger under en kilometer unna, så ligger det i kortene at vi tenker i de baner at det er verdt å satse på den lokale leverandøren, sier rådmann Erling Straalberg i Alvdal kommune.

Glad for valget

Han understreker at Alvdal kommune ikke har hatt mer herredømme over valget av Alvdal Royal som kledning på den nye barneskolen enn at de overfor Eggen Arkitekter og hovedentreprenør HENT har lagt en føring på at bygningene skal kles med Alvdal Royal eller lignende.

– Dette er i tråd med de beskrivelsene som er laget fra arkitektene, og vi er selvsagt veldig glad for at valget falt på Alvdal Royal, fortsetter rådmannen.

To farger

– Det er flott at vi på denne måten får laget en godt synlig og levende reklame for et veldig fint og lokalt produkt, fremholder rådmannen.

Selve skolebygningen og flerbrukshallen kles med den nye fjellgrå fargen fra Alvdal Royal, mens flerbrukshallen får en svart Royalfarge.

– Vi har hatt noen diskusjoner rundt dette, men landet da på to litt ulike fargenyanser, sier Erling Straalberg.

Utstrakt bruk av tre

Den nye skolen med de andre anleggene på Sjulhustunet organiseres rundt et indre tun som danner en åpen læringsarena for alle årstrinnene. Skolebiblioteket, SFO, elevkantinen og kunst- og håndverksrom knyttes nært til tunet. Elevenes og lærernes arbeidsarealer grupperes i områder rundt tunet, med korte kommunikasjonslinjer til fellesfunksjonene.

Flerbrukshallen legges delvis inn i terreng for å redusere inntrykket av det store bygningsvolumet. Kultursalen utstyres med fast amfi for 180 personer, sceneområde, sidescene og lagerfunksjoner.

Eggen Arkitekter beskriver videre prosjektet slik:

– Anlegget vil framstå med utstrakt bruk av tre med innslag av naturstein, som gjenspeiler lokal byggeskikk og kommunens lange tradisjoner innen skogbruk. Store glassfelt vil gi bygget et moderne uttrykk og forsterke kontakten mellom interiøret og omgivelsene.

Perspektiv av hovedadkomst og kultursal på Sjulhustunet. Skisse: Eggen Arkitekter