La trevirket vare i generasjoner

CU-impregnering – også kalt grønnimpregnering

Tre trinn som gjør den store forskjellen

Impregnering

Impregnering er en behandlingsprosess for å gjøre ulike materialer, som for eksempel trevirke, motstandsdyktige mot inntrengning av vann og fuktighet. Det finnes ulike metoder for impregnering. Trevirke impregneres for at det ikke skal trekke til seg vann, og på den måten forårsake råte. Av miljøhensyn benyttes det i dag andre metoder enn det som var vanlig tidligere.

Hva betyr Cu-impregnering – også kalt grønnimpregnering?

Cu-impregnering (kobber-impregnering) er også kjent som grønnimpregnering, på grunn av den grønnfargen som kobberet avsetter i nyprodusert trevirke. Cu-impregnering er en prosess som beskytter treet mot råtesopper og dermed forlenger levetiden til det ferdige trevareproduktet.

For kledning er dette et større problem enn for terrasser, på grunn av fibernedbrytningen på vegg når kledningen står ubehandlet. Vi tilbyr derfor grunnet impregnert kledning som både er ettertørket og har fått ett grunningsstrøk. Denne kan males eller beises tidligere enn ubehandlet impregnert kledning.

Les mer om grunning her

Hva betyr Cu-impregnering – også kalt grønnimpregnering?

Klassifisering etter bruksområde

Bruksområdet bestemmer hvor mye beskyttelsesstoffer som skal presses inn i treet.

For at du som sluttbruker skal vite hvor du kan bruke produktet, angis det impregneringsklasse for trevirket.

Klassifisering etter bruksområde

Alvdal Skurlag kan levere i klassene:

  • NTR-AB: Bruk over mark. Dette er den normale kvaliteten hvor beskyttelsesmiddelet presses helt inn til kjerneveden.
  • NTR-A: Bruk i mark (gjerdestolper og sylinderstokk og vår robust-kvalitet for terrassebord er i denne klassen).

Andre impregneringsklasser er:

  • NTR-B: Brukes ofte av dør- og vindusprodusenter. Er ment brukt i mer beskyttet miljø (eksempelvis bak maling). Som regel skjer denne behandlingen etter at trevirket er ferdig bearbeidet.
  • NTR Gran: Gran har en annen cellestruktur enn furu, og lar seg ikke impregnere inn til kjerneveden. Når gran «impregneres» skjer det som i klasse B kun i overflaten. Når en fester kledningen på vegg eller sager i den brytes forseglingen som igjen gir fri tilgang for råtesopper.
  • NTR-M: Marin impregnering. Hva består den av? (Tidligere ble denne benyttet i saltvann både som kreosot og som grønnimpregnert. Dagens Cu-impregnering egner seg ikke til denne kvaliteten, da pælemark mm tåler kobberet og på kort tid vil bryte ned trevirket.)