La trevirket vare i generasjoner

Royalimpregnering
– Den beste beskyttelsen

 • 1 Impregnering råtebeskyttelse
 • 2 Trykkbehandling med olje
 • 3 Kontrollert tørking

Et varig og godt resultat for generasjoner

Selv om denne metoden er relativt nyutviklet, bygger den i prinsippet på gammel kunnskap. Linolje, som for hundre år siden var en foretrukket base i maling, er en viktig del av hemmeligheten.

Tre trinn som gjør den store forskjellen

Trinn 1: Råtebeskyttelse

Trevirket får tilført en velutprøvd kobber-impregnering gjennom en grundig prosess, og får dermed en god og effektiv råtebeskyttelse. Dette er svært viktig i et klima med mer nedbør og varierende værforhold.

Trinn 1: Råtebeskyttelse

Trinn 2: Linoljebehandling

Trevirket får en heftig omgang med linoljebehandling, hvor oljen presses inn i treets celler under trykk.

Opptaket av linolje i trevirket blir gjennom Royal-prosessen i størrelsesorden 4-7 dl per m2. Til sammenlikning: Hvis du for eksempel kjøper den billigste 3-literen med terrasseolje du finner i en byggevarebutikk, så vil oljen i dette spannet tilsvare den mengden vi presser inn per m2. Du skal pensle lenge for å få brukt opp dette spannet selv.

Oljen trenger ca. 2-3mm inn i trevirket på alle kanter. Husk derfor å etterbehandle alle sår og kappflater med Alvdal Royal olje, som fåes kjøpt i alle Royal-fargene.

Trinn 2: Linoljebehandling

Trinn 3: Tørking ved varme

Trevirket går gjennom en omfattende tørkeprosess der vannet som nå er erstattet av olje fordamper, og dermed trekkes ut av trevirket. Formålet med tørkeprosessen er at trevirket skal vende tilbake til naturlig tilstand – det vil si et vanninnhold på rundt 18% (som tilsvarer luftfuktigheten). Linoljen som nå har erstattet vannet i det ytterste laget av trevirket, har helt eksepsjonelle egenskaper som vil komme deg til gode i mange år fremover.

Trinn 2 og 3 skjer i samme omgang, og omtales som Royal-prosessen.

Trinn 3: Tørking ved varme

Royal-fargene

Fargene som kokes inn i tre vil kunne ha små variasjoner fra batch til batch. Fargene lever med treet og utvikler seg også ettersom tiden går. På sikt vil du få et levende fargespill på kledningen, taket eller terrassen.
 • Klar
 • Fjellgrå
 • Oker
 • Rød
 • Brun
 • Sort
Les mer om fargene og se hvordan de utvikler seg over tid

Dette bør du tenke på

 • Royal-impregnerte materialer har ikke en homogen farge. Trestrukturen vil synes gjennom oljen, og du vil få en overflate med mye liv og flere fargenyanser. Fargen vil derfor påvirkes både av treets egenskaper og av vær og vind etter montering.
 • Trevirkets evne til å ta opp impregnering og linolje påvirkes av flere forhold i hver enkelt trestamme. Både andel kjerne- og yteved, harpiksinnhold, solpåvirkning og påvirkning fra regn og fuktighet spiller inn. Husk at hvert eneste tre er unikt.
 • Under Royal-prosessen er det ulikt hvor dypt oljen trekker inn i hvert furubord. Pigmentene i oljen blir liggende som et utvendig sjikt, og kan i enkelte tilfeller svettes ut/sverte av. Dette gjelder spesielt for høvlede produkter på varme dager.
 • Utkok av kvae og harpiks kan forekomme ved bruk av furu som råstoff. Det gjelder også Royal-behandlet trevirke. Kvae og harpiks er helt naturlige bestanddeler av trevirket, og et rikt innhold av harpiks forteller at materialene er av ekstra god kvalitet.

  Vær oppmerksom på at jo mørkere farge du velger, jo større blir varmeopptaket i kledningen. Med høyere temperatur i trevirket øker sannsynligheten for kvaeutkok. Spesielt utsatt er sør- og vestvendte vegger, samt solrike terrasser. Området i og rundt kvister er spesielt utsatt grunnet stående cellestruktur, samt at bestanddelen harpiks ofte er større i disse områdene.

  Alt dette er normalt og skjer i naturlige prosesser.