Avdelingsleder Vingelen

Alvdal Skurlag er en av Norges mest lønnsomme trelastbedrifter med produksjon i Alvdal og Vingelen. Bedriften omsatte for 280 mill i 2018, og forventer en omsetning på 300mill i 2019.

Alvdal Skurlag avdeling Vingelen, tidligere Materialbanken, ble fusjonert inn i 2014. Bedriften utgjør i dag 10% av totalaktiviteten i Alvdal Skurlag og har to hovedfokusområder:

 1. Spesialsaging: Her sages og produseres ulike spesialvarer rettet mot produksjonsbedrifter av laftehytter, møbel- og trevareprodusenter, restaureringsbedrifter for trebåter og vedlikehold av gamle trebygninger, skifte av spontak (mye kirker), samt villmarksbord og andre spesialprosjekter.
 2. Elementproduksjon: Bedriften produserer og selger byggesett i massivtre basert på heltre. De siste 10 årene er det levert over 100 bygg. Dette er primært driftsbygninger i landbruk, redskapshus og garasjebygg.

 

Arbeidsoppgaver daglig drift avd. Vingelen:

 • Ansvar for personell, produksjon og innkjøp
 • Interntransport Vingelen-Alvdal
 • Oppfølging av leveranser mot kunder og leverandører
 • Budsjettarbeid og rapportering gjennom året
 • Planlegging og gjennomføring av investeringer og vedlikehold av tekniske anlegg
 • Planlegging og gjennomføring av ansattes kompetanseutvikling
 • Plassansvarlig i Vingelen

Stillingen rapporterer til Adm. Dir. Alvdal Skurlag, og har arbeidssted i Vingelen. Støtteavdelingene vedlikehold, lønn og administrasjon ligger på Alvdal.

 

Kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 • Selvstendighet og god arbeidslyst
 • Strukturert arbeidsform
 • Vårt primærønske er at du har erfaring fra industri-/entreprenørsektoren

 

Vi kan vi tilby:

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kompetente og motiverte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø

 

Spørsmål vedrørende stillingene rettes til adm.dir. Berit Nordseth Moen tlf: 992 20 405. Skriftlig søknad med CV sendes per brev eller til post@alvdalskurlag.no snarest!