Alvdal Royal

Royalimpregnering er kombinert oljebehandlings-, impregnerings- og tørkeprosess, som gir produkter med lang levetid og lite vedlikeholdsbehov.

Fargepigmentene «kokes» inn i treet sammen med oljen. De beskytter treoverflaten mot nedbrytning fra UV-stråling og har god fargestabilitet.

Under behandlingen blir alle seks sider forseglet. Noe som gir et formstabilt virke som er mindre utsatt for sprekkdannelser.

Fordeler og bruksområder

Materialer som er royalimpregnert har en redusert utlakning av impregneringsstoff. Dermed bevares de beskyttende egenskapene bedre over tid.

Oljen i det ytterste laget vil gradvis vaskes bort, og fargepigmentene vil gradvis blekes av været. Den største oljemengden forblir inne i treet og vil sikre at den tekniske kvaliteten holder seg.

Bruksområder

 • Utvendig kledning
 • Terrasser
 • Tretak
 • Sponvegg og spontak
 • God beskyttelse mot råte og innsekter
 • Mindre utsatt for sprekkdannelser
 • Alvdal Royal er tørket og klart til bruk
 • God beskyttelse mot UV-stråling
 • Strukturen i trevirket vises godt
 • Lave vedlikeholdskostnader

Farger

Alvdal Royal fås i klar (uten UV beskyttelse) og i fargene brun, grå, rød, oker, mørkebrun og sort (med UV beskyttelse).

Produktbegrensninger

Trevirke er ikke ensartet, og dette medfører visse utfordringer for oss som leverandør. Trevirkets beskaffenhet er bl.a avhengig av vekststed, vær og vind, kvistmengde og beskaffenhet, kvae og harpiksinnhold.

Vi gjør vårt ytterste for at det råstoffet vi benytter skal være av så god kvalitet som mulig, men samtidig må vi ivareta kundenes interesse av å kunne kjøpe et produkt som er konkurransedyktig på pris.

Uavhengig av hvilken behandlingstype som velges, vil det være svakheter knyttet til valgt løsning. Når det gjelder royalimpregnert materiale som Alvdal Royal, bør følgende konsekvenser vurderes før valget tas:

 • Royalimpregnert materiale gir ikke en homogen farge, men en overflate med mye liv. Det vil være tildels markante nyanser innen samme fargespekter. Materialenes inntregningsevne påvirkes av andel kjerne-yteved, harpiksinnhold, solpåvirkning og påvirkning fra regn og fuktighet.
 • Utkok av kvae og harpiks kan forekomme ved bruk av furu. Kvae og harpiks er naturlige bestandeler. Rikt innhold av harpiks tilsier at materialene er av god kvalitet. Jo mørkere veggfargen er, dess større blir varmeopptaket. Med høyere temperatur i trevirket øker sannsynligheten for kvaeutkok. Spesielt utsatt er sør- og vestvendte vegger samt solrike terrasser. Området i og rundt kvister er spesielt utsatt grunnet stående cellestruktur samt at bestandelen harpiks ofte er større i disse områdene.
 • I forbindelse med behandlingen «kokes» oljen inn i produktene. Det er ulikt hvor dypt oljen trekker inn i treverket. Pigmentene i oljen blir i hovedsak liggende som et utvendig sjikt og dette vil i enkelte tilfeller kunne svettes ut/sverte av. Dette gjelder spesielt for for høvlede produkter på varme dager.
 • Royal Klar er ikke tilsatt pigmenter og vil fargemessig utvikle seg tilnærmet likt som ubehandlet tre/malmfuru.