Alvdal Royal

Alvdal Royal er betegnelsen på våre royalimpregnerte produkter. Royalimpregnering er en prosess som omfatter impregnering, oljebehandling og tørk – noe som gir produkter med lang levetid og mindre behov for vedlikehold.

 

Royalimpregnering

Først blir trevirket impregnert, for å beskytte mot råte, sopp og insekter.

Deretter «kokes» olje inn i treet sammen med fargepigmenter, slik at vannet i cellene erstattes med olje. Oljen trenger 2-3 mm inn i trevirket, og alle sider av materialet blir forseglet.

Deretter tørkes treet under trykk, før det er klart til bruk.

Resultatet er et formstabilt virke, som er mindre utsatt for sprekkdannelser og slitasje fra UV-stråling. Materialer som er royalimpregnert har også redusert utlakning av impregneringsstoff, slik at de beskyttende egenskapene blir bedre bevart over tid.

Oljen og fargepigmentene i det ytterste laget vil etterhvert slites av avhengig av vær og vind. Det meste av oljen vil uansett forbli inne i treet, og sikre at den tekniske kvaliteten holder seg. For å vedlikeholde fargen, anbefaler vi å behandle med Alvdal Royal treolje etter behov.

 

Fordeler og bruksområder

 

Bruksområder

 • Utvendig kledning
 • Terrasser
 • Tretak
 • Sponvegg og spontak
 • God beskyttelse mot råte og innsekter
 • Mindre utsatt for sprekkdannelser
 • Alvdal Royal er tørket og klart til bruk
 • God beskyttelse mot UV-stråling
 • Strukturen i trevirket vises godt
 • Lave vedlikeholdskostnader

Royalimpregnering utføres i følgende farger

Produktbegrensninger

Trevirke er ikke ensartet, og dette medfører visse utfordringer for oss som leverandør. Trevirkets beskaffenhet er bl.a avhengig av vekststed, vær og vind, kvistmengde og beskaffenhet, kvae og harpiksinnhold.

Vi gjør vårt ytterste for at det råstoffet vi benytter skal være av så god kvalitet som mulig, men samtidig må vi ivareta kundenes interesse av å kunne kjøpe et produkt som er konkurransedyktig på pris.

Uavhengig av hvilken behandlingstype som velges, vil det være svakheter knyttet til valgt løsning. Når det gjelder royalimpregnert materiale som Alvdal Royal, bør følgende konsekvenser vurderes før valget tas:

 • Royalimpregnert materiale gir ikke en homogen farge, men en overflate med mye liv. Det vil være tildels markante nyanser innen samme fargespekter. Materialenes inntregningsevne påvirkes av andel kjerne-yteved, harpiksinnhold, solpåvirkning og påvirkning fra regn og fuktighet.
 • Utkok av kvae og harpiks kan forekomme ved bruk av furu. Kvae og harpiks er naturlige bestandeler. Rikt innhold av harpiks tilsier at materialene er av god kvalitet. Jo mørkere veggfargen er, dess større blir varmeopptaket. Med høyere temperatur i trevirket øker sannsynligheten for kvaeutkok. Spesielt utsatt er sør- og vestvendte vegger samt solrike terrasser. Området i og rundt kvister er spesielt utsatt grunnet stående cellestruktur samt at bestandelen harpiks ofte er større i disse områdene.
 • I forbindelse med behandlingen «kokes» oljen inn i produktene. Det er ulikt hvor dypt oljen trekker inn i treverket. Pigmentene i oljen blir i hovedsak liggende som et utvendig sjikt og dette vil i enkelte tilfeller kunne svettes ut/sverte av. Dette gjelder spesielt for for høvlede produkter på varme dager.
 • Royal Klar er ikke tilsatt pigmenter og vil fargemessig utvikle seg tilnærmet likt som ubehandlet tre/malmfuru.