Terrasse – i alle farger og varianter fra Alvdal til Paris

For noen år siden leverte Alvdal Skurlag én type terrassebord. Nå tilbys i alt 54 ulike varianter, fordelt på ni ulike profiler i seks ulike farge- og behandlingskombinasjoner. Terrasse er med det Alvdal Skurlags desiderte bestselger – og i 2017 selges det terrassebord som lagt etter hverandre ville dekket hele veien fra Alvdal til Paris.

To millioner meter terrassebord går ut fra Skurlagstomta i løpet av dette året. Altså 2000 kilometer med profilert eller glatt, impregnert eller Royalbehandlet terrasse til et marked i sterk vekst, både i Norge og Sverige.

Aller mest går det av den profilerte Royal brun duo, som det er levert 696 000 meter av hittil i år, fulgt av Royal fjellgrå duo, med 500 000 solgte meter.

Sjølbyggerprosjekt

– Markedet for terrasse har utviklet seg veldig. Det er ikke så mange år siden vi bare hadde 4-tommers impregnert som vårt eneste produkt, sier Esten Strømseng – leder for kundesenteret ved Alvdal Skurlag.

Han kaller det tilfeldighetsbasert produktutvikling når han beskriver en av dagens produktvarianter – A-rill, som går spesielt godt på det svenske markedet, uten at han helt kan forklare hvorfor akkurat den har slatt så godt til akkurat der.

– Men generelt er terrasse et stort sjølbyggerprosjekt, og godt hjulpet av en flom av oppussingsprogrammer på TV, har det blitt stadig mer populært å bygge terrasse, sier Strømseng i en forsøksvis forklaring på hvorfor terrasse – og spesielt den Royalbehandlete – har blitt en så enormt viktig del av Skurlagets produktspekter.

Salgskonsulentene Bjørn Heiki Tangen og Kirsti Dølhaug Reinertsen med bestselgerne Royal brun duo og Royal fjellgrå duo.

Grå suksess

Strømseng forteller om en jevn vekst i terrassemarkedet gjennom mange år.

– Så kom vi med den nye Royal fjellgrå fargen i år, og da ble veksten også vesentlig større, sier Strømseng og er allerede langt framme i planleggingen av neste vår og sommer – og en ny høysesong for terrasse.

– Terrasse er en bestselger og dermed et veldig viktig produkt for oss. Derfor må vi være godt forberedt. Det er ikke til å legge skjul på at vi denne sommeren fikk noen utfordringer i forbindelse med innkjøringen av nye Royal Alvdal Hall. Det skal være løst til neste sommer, og dermed kan vi forhåpentligvis tilby samme leveringspresisjon, men betydelig kortere leveringstid enn vi hadde i sommer, fortsetter kundesenter-sjefen.

Alvdal Skurlag tilbyr terrasse mange profiler, farger og varianter.
Her et eksempel fra Sverige – Royal Brun terrasse med basseng.