terrasse

Montering -Terrasse

Det finnes mange gode illustrasjoner på nettet og hos byggevarehandelen som viser detaljer ved bygging av terrasser og plattinger.

Hvis terrassen ikke er for stor, vil en få det peneste visuelle bildet ved å benytte hele lengder slik at en unngår å skjøte i lengderetningen.

TERRASSEBORD I ENLENGDEPAKKER

Noen av våre forhandlere selger terrassebord hvor det kun er en lengde i pakken. Når en må skjøte i lengderetningen, er det viktig å se om en kan få skjøtene på ulike bjelker. Har en få lengder å velge mellom, må en tenke “motsatt” og bestemme hvor skjøten skal være og så kappe bordet ut fra det. Den korte biten som en får igjen kan benyttes på andre steder etterpå. Den største fordelen med pakker med samme lengde på terrassebordene, er at fargen på terrassebordene vil være mer ensartet etter montering fra enlengdepakker. En slipper da å få partier med ulike fargenyanser på de stedene hvor sola har kommet til. Slike fargeforskjeller er av midlertidig art da de vil utjevne seg ettersom sol og regn påvirker terrassen.

Ved montering er det viktig å tette de sår som lages i trevirket. Overflatene etter sagsnitt og spikerhull/skruehull bør pensles med en god olje for å forsegle overflaten.

FARGEFORSKJELLER

På terrassebord kan en oppleve at fargen varierer fra områder som har vært utsatt for nedbør og eller sol mot de som har vært beskyttet inne i pakkene. Dette er den vanlige gråningsprosessen som skjer med trelast som ikke har fått en overflatebeskyttelse. Disse forskjellene kan være betydelige på en nylagt terrasse, men vil over tid “viskes” av vær og vind.

For royalimpregnert vil en oppleve at fargene rundt kvister er annerledes enn andre steder hvilket er helt normalt. Eventuelle områder med lite farve repareres ved å påføre ny royalolje.